Naar hoofdinhoud

1,47 miljoen Euro subsidie voor Boerderij van de Toekomst ideeën

1,47 miljoen Euro subsidie voor Boerderij van de Toekomst ideeën

De vier Randstadprovincies stellen 1,47 miljoen Euro beschikbaar voor innovaties die op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad getest kunnen worden. Doel van de openstelling ‘Vouchers Boerderij van de Toekomst’ door de regio ‘Kansen voor West’ is het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie die bijdraagt aan kringlooplandbouw.

Innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning. 90-100% van de kosten die door Wageningen Research worden gefactureerd zijn subsidiabel, externe kosten buiten Wageningen Research om voor 50%.

Strokenteelt, robots en rijpaden

De eerste Boerderij van de Toekomst is gevestigd in Lelystad (FL) en is een initiatief van het ministerie van LNV. Het bestaat naast een platform voor kennisuitwisseling (www.farmofthefuture.nl) uit een akkerbouwbedrijf van 25 hectare. Hier worden innovaties getest en gedemonstreerd in een praktijkomgeving. De basis van dit ‘Fieldlab’ is vruchtwisseling met acht gewassen in strokenteelt. Eén deel met stroken van drie meter en één deel in stroken van 22 meter. In deze opzet is het mogelijk om bijvoorbeeld robots, drones, sensoren, circulaire meststoffen, robuuste rassen en groene middelen te testen en te demonstreren. Ook niet-kerende en ondiepe grondbewerking, mengteelten en agro-forestry worden hier onderzocht en ontwikkeld. Door nieuwe teeltsystemen, methoden en technologieën te testen en demonstreren, komen ze daardoor sneller beschikbaar voor de praktijk.

Brabantse boerderij van de Toekomst

Het is de bedoeling dat er in heel Nederland Boerderij van de Toekomst projecten starten, waar boeren samen met beleidsmakers,kennisinstellingen , agrofoodketen partijen en hightechbedrijfsleven samenwerken aan kringlooplandbouw. Naast de locatie in Lelystad is tot nu toe alleen van Praktijkcentrum PrecisieLandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel bekend dat het zal doorgroeien tot Brabantse Boerderij van de Toekomst.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.