Naar hoofdinhoud

Aanleg puttenveld gestart voor brakwaterpilot Dunea

Aanleg puttenveld gestart voor brakwaterpilot Dunea

Dunner
De eerste monitoringsput in de duinen bij Scheveningen bevat 12 peilbuisfilters, 7 minifilters, een glasvezelkabel en een zogenaamde zoutwachterkabel. De elektrodeparen van de zoutwachterkabel en de minifilters zijn geplaatst in het diepe zoete grondwater en het brakke grondwater. Zo kunnen tijdens de pilot verschuivingen van het zoet/brak grensvlak nauwkeurig worden gevolgd (foto: Dunea).

In de duinen bij Scheveningen zijn drinkwaterbedrijf Dunea en onderzoeksinstituut KWR Water gestart met de aanleg van win- en monitoringsputten voor een meerjarig onderzoek naar de winning en zuivering van brak grondwater. Deze techniek zou een potentiële nieuwe bron voor drinkwater kunnen betekenen en meer ruimte voor de opslag van zoet water in de duinen.

Het zogeheten FreshMan-project (‘Sustainable Freshwater Management in coastal zones’) wordt uitgevoerd samen met circulair innovator Allied Waters en met Belgische drinkwaterbedrijven De Watergroep en IWVA, op de grootste drinkwaterproductielocatie van Dunea, in Scheveningen. Daar ligt een zoetwaterbel onder de duinen, gevuld met voorgezuiverd rivierwater, dat Dunea van ver naar de duinen pompt. “We hebben een proces dat steeds kwetsbaarder wordt naarmate de waterafvoer via de Maas en de Rijn grilliger wordt, het risico op vervuiling toeneemt en bovengrondse bouwambities steeds vaker onze vitale infrastructuur raken,” verklaarde directeur Wim Drossaert van Dunea toen hij in juli vorig jaar een Europees subsidiecontract tekende ter waarde van 3 miljoen euro. “Met verschillende bronnen en meer zuiveringstechnieken kunnen we straks onder allerlei omstandigheden drinkwater blijven leveren.”

Tweeledig effect
De pilot richt zich op de onderkant van de zoetwaterbel. Daar is het water te zout voor drinkwaterproductie. In het FreshMan-project wordt dit brakke grondwater gedurende drie jaar via een winput onttrokken en ontzilt door middel van omgekeerde osmose. Het effect hiervan is volgens de onderzoekspartners tweeledig. Ten eerste vormt het brakke grondwater na ontzilting een aanvullende bron voor de productie van drinkwater. De zoete permeaatstroom wordt namelijk toegevoegd aan het reguliere opgepompte duinwater en ondergaat de gebruikelijke nazuivering. De zoute concentraatstroom wordt geloosd op het riool. Het tweede effect van de onttrekking is dat met het wegpompen van het brakke grondwater meer ondergrondse ruimte ontstaat voor de zoetwaterbel. Dit vergroot de strategische zoetwatervoorraad.

Monitoringsputten
Vorig jaar is er, voor het vastleggen van de referentiesituatie, al een eerste monitoringsput geslagen. Afgelopen week is begonnen met de aanleg van het puttenveld. De groei van de zoetwaterbel wordt via de monitoringsputten nauwkeurig gevolgd. Het pilotproject loopt tot medio 2024.

Multi-bronnenstrategie
De FreshMan-pilot past in de ‘multi-bronnenstrategie’ die drinkwaterbedrijf Dunea sinds enige tijd voert. Het bedrijf stelt dat er, om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar kraanwater en de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen, meer water en zuiveringscapaciteit nodig is. In die strategie past de aanleg van extra winputten en het weer benutten van de rivier de Lek als een volwaardige bron. Voor de lange termijn wordt gezocht naar nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken. Zoals dus de winning en zuivering van brak grondwater. Of deze techniek ook daadwerkelijk deel gaat uitmaken van de robuuste bronnenmix die Dunea nastreeft, zal uiteraard afhangen van het succes van deze pilot.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.