Naar hoofdinhoud

Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs

Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs

Op dinsdagavond 8 februari organiseert de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland (onderdeel van de Broedplaats Zoet Water) in samenwerking met Agrarisch Schouwen-Duiveland de online kennisbijeenkomst “Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs”. 

Bij eerdere kennisbijeenkomsten van de Broedplaats Zoet Water lag het accent op mogelijkheden van zoetwateropslag in de ondergrond.  In deze bijeenkomst wordt ingezoomd op bovengrondse kleinschaligere zoetwateroplossingen waaronder het gebruik van stuwen voor waterconservering, randvoorwaarden voor inzet van ontzilting en praktijkervaringen met peilopzet en bovengrondse wateropslag.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd speciaal voor agrariërs in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Programma
19.15 uur     Digitale inloop
19.30 uur     Welkom 
19.40 uur     Presentaties: 
                     –  Stuwtjes (slootpeilopzet) in relatie tot grondwaterdynamiek
                        door Vince Kaandorp, Deltares
                     –  Regelgeving bij stuwtjes
                        door Martijn van Kalmthout, Waterschap Scheldestromen
                     –  Randvoorwaarden ontziltingstechnieken 
                        door Hans Cappon, HZ University of Applied Sciences
                     –  Praktijkervaring: kleinschalige zoetwateroplossingen
                        door Hanko Blok, agrariër Noord-Beveland 
20.30 uur     Gelegenheid om verder in gesprek te gaan met de sprekers
21.00 uur     Einde

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.