Naar hoofdinhoud

Agrariër bedacht subirrigatiesysteem zonder kunststof drainslangen

Agrariër bedacht subirrigatiesysteem zonder kunststof drainslangen

Agrariër Joost Samsom uit Wilnis bedacht een slimme oplossing om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen. Hij brengt gangen in de grond aan die zorgen voor subirrigatie, zonder gebruik van drainslangen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandenwaterschap Amstel, Gooi en Vecht en Wij.land ondersteunen de pilot en dragen bij in de financiering en de monitoring.

Een belangrijke oorzaak van de bodemdaling in de Nederlandse veenweidegebieden is dat in droge zomers de grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan zakken, waardoor veen uitdroogt en daardoor inklinkt. Infiltratie van slootwater via drainbuizen is een mogelijke oplossing: doordat onderwaterdrains in droge perioden het slootwater tot in het midden van de percelen infiltreren, droogt de veengrond minder uit en klinkt deze minder in. En in natte perioden blijkt onderwaterdrainage juist te leiden tot een betere ontwatering van een perceel. Een nadeel van dit systeem zijn de investeringskosten en het materiaal van de drains (veelal pvc-drainagebuis met pp-omhulling) dat in de grond achterblijft.

Zelf ontwikkelde draineermachine
Joost Samsom heeft voor dat laatste probleem een oplossing bedacht: hij legt geen pvc-buizen in de grond, maar maakt met een zelf ontwikkelde draineermachine ondergrondse gangen, met behulp van een woelpoot met aan de onderzijde een kegelvormig lichaam. Door deze kegel door de grond te trekken ontstaat een ‘mollengang’. Die gangen staan ook in verbinding met de sloot, zodat het water erin en eruit kan stromen. Alleen op het laatste stukje bij de sloot ligt nog een pvc-buis, om te voorkomen dat de koeien de oever vertrappen en de gangen dichtslibben. De machine heeft Samsom zelf ontwikkeld.
Tekst loopt door onder de foto

subirrigatie
De draineermachine heeft een woelpoot met aan de onderzijde een kegelvormig lichaam. Door deze kegel door de grond te trekken ontstaat een ‘mollengang’ (foto: Wij.land).

Pilot met onderwatercamera
Het doel van de pilot is om kennis op te doen over het functioneren van een subirrigatiesysteem op veengrond. Via een onderwatercamera kan Samsom de onderwatergangen inspecteren. De initiatiefnemers willen met meerdere boeren deze pilot uitvoeren, om ook bij verschillende waterstanden en grondsoorten onderzoek te kunnen doen. Ook in het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden gaan twee agrariërs bij Oudewater experimenteren met deze vorm van subirrigatie. De aanleg staat gepland voor september 2021.

In onderstaande video maakt Joost Samsom duidelijk hoe zijn oplossing werkt:

https://youtube.com/watch?v=PUuZM_w_vPg%3Ffeature%3Doembed

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.