Naar hoofdinhoud

Agrariër werkt ‘groener’; subsidie Landbouwportaal Noord-Holland bedient in twee jaar 1300 boeren

Agrariër werkt ‘groener’; subsidie Landbouwportaal Noord-Holland bedient in twee jaar 1300 boeren

Waterschapsbestuurder Siem Jan Schenk noemt het een zetje in de rug. Bloembollenkweker Theo Ammerlaan uit Breezand maakt dankbaar gebruik van de subsidie voor milieumaatregelen en coaching op zijn bedrijf.

Breezand

Ruim twee jaar geleden ontstond het Landbouwportaal Noord-Holland. In ‘Samenwerken aan bodem & water’ slaan LTO Noord, vier agrarische collectieven, Bloembollencultuur, provincie en drie Noord-Hollandse waterschappen de handen ineen. Doel is het agrarisch bedrijf milieuvriendelijker in te richten en de kwaliteit van water en bodem op te krikken.

Aan geld geen gebrek. Voor heel agrarisch Nederland is per jaar een pot van 41 miljoen euro beschikbaar, betaald door de Europese Unie en waterschappen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, veruit de grootste speler in de provincie, steekt er in vier jaar 6,5 miljoen euro in. Eerder deze maand werd een volgende tranche van 430.000 euro opengesteld, vanaf 29 oktober kunnen agrariërs weer aankloppen.

Ook aan animo geen gebrek. Al bijna 1300 agrariërs, uit veehouderij, akkerbouw en bloembollenteelt, meldden zich de afgelopen twee jaar aan. ,,Dat is één op de drie”, aldus Schenk (66), zelf jarenlang veehouder in Nieuwe Niedorp.

In zijn ogen hebben waterschap en agrariër een gemeenschappelijk belang als het aankomt op waterkwaliteit en – kwantiteit. Met als grootste gemene deler een duurzamer bodembeheer. Als sloten minder vervuild raken, bijvoorbeeld doordat minder chemische bestrijdingsmiddelen en afval van bloembollen in het water belanden, dient dat een algemeen milieubelang én levert het de boer schoner water op om zijn gewassen in tijden van droogte te beregenen.

Het pakket telt zo’n 25 gesubsidieerde en 75 ongesubsidieerde maatregelen, toegesneden op elke specifieke sector, die bijdragen aan een beter milieu. Variërend van een vloeistofdichte mestopslag tot duurzaam bodemgebruik en inrichting van erven en percelen land. ,,Met de subsidie, die kan oplopen tot veertig procent, wordt het voor bijvoorbeeld een veehouder financieel aantrekkelijk te investeren in iets wat niet direct tot hogere melkproductie leidt”, geeft Schenk aan.

Een agrariër kan gratis een bedrijfscoach uitnodigen. Die gaat samen met hem na welke maatregelen hij kan treffen om zijn onderneming te ‘vergroenen’ en te komen tot een duurzamere bedrijfsvoering. ,,En zo bouwen we ook een relatie op met de ondernemer”, aldus Schenk.

Theo Ammerlaan (57) runt met broer Jos een bloembollenbedrijf (tulpen, lelies, narcissen, krokussen en bijgoed) in Breezand. ,,Ik hoorde twee jaar geleden over het landbouwportaal. Voorheen voerde ik het bollenafval af naar een biovergister in Groningen. Dat ging steeds meer in de papieren lopen. Nu wordt het gecomposteerd door het bedrijf Muntjewerf, dat hier vlakbij zit. Ik heb 80.000 euro gestoken in een vloeistofdichte opslagplaats. Uiteindelijk keert het organische materiaal na behandeling op mijn percelen terug als bodemverbeteraar.” Ammerlaan ontving 30.000 euro subsidie.

Met de eigen compost neemt niet alleen de voedingswaarde van de bodem toe. Ook kan beter dan voorheen water worden vastgehouden bij droogte en afgevoerd in natte perioden. ,,De bodem werkt gewoon veel beter als spons”, heeft de bollenkweker ervaren.

Het programma van het Landbouwportaal Noord-Holland loopt tot medio volgend jaar. Schenk twijfelt er niet aan dat EU en waterschappen daarna opnieuw fors in de buidel zullen tasten om door te gaan: ,,In 2027 willen we echt alle agrariërs in Noord-Holland bereikt hebben.”

Info: www.landbouwportaalnoordholland.nl

Eén op de drie agrariërs meldden zich aan

De bodem werkt gewoon veel beter als spons

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.