Naar hoofdinhoud

Angst voor kwel langs Naardermeer

Angst voor kwel langs Naardermeer

Twintig melkveehouders in de schil rond het Naardermeer maken zich ongerust over plannen voor hogere waterpeilen in het gebied. Dit kan leiden tot kwel en een grotere ganzendruk, vrezen zij.

LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek heeft deze week een zienswijze ingediend voor het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en het Rapport Inrichtingsplan Schil Naardermeer van provincie Noord-Holland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het bevreemdt de melkveehouders dat alle percelen in die bufferstrook als natuur worden aangemerkt, terwijl een deel nog steeds in agrarische handen is en ook volop voor de landbouw wordt gebruikt.

Voorzitter Cor Veldhuisen van LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek vindt dat eerst alle gronden moeten zijn verworven voor het Natuurnetwerk Nederland, voordat zulke rigoureuze peilveranderingen worden doorgevoerd. ‘Die hebben namelijk groot effect op de naastliggende agrarische percelen.’

Vervuild water

De boeren zijn bang dat een hoger waterpeil voor tegendruk zorgt, waarna kwel uit het Naardermeer het gebied instroomt. Veldhuisen: ‘In Ankeveen is al sprake van zoute kwel, terwijl ook het risico bestaat dat vanuit het Gooi vervuild water naar de schil rond het Naardermeer vloeit.’

Het opzetten van het waterpeil is nodig om Natuurmonumenten, als grootste beheerder in het gebied, de natuurdoelen te laten halen. Door meer rietland te creëren, ontstaat er een betere leefomgeving voor onder meer de purperreiger en karekiet. LTO Noord stelt dat er daarmee ook meer broedgelegenheid komt voor ganzen, die nu rondom het Naardermeer al voor veel schade zorgen.

Extra ganzendruk

Daarom wil LTO Noord dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de precieze effecten van een hoger peil. ‘En dat die ook worden gemonitord op basis van een nulmeting’, stelt Veldhuisen. ‘Dat is nodig om de ondernemers later eerlijk te kunnen compenseren voor nadelige effecten. En ook om in toekomstig faunabeheer rekening te kunnen houden met die extra ganzendruk.’

Maandag heeft LTO Noord nog een aanvullend overleg met het waterschap en de provincie. Veldhuisen: ‘We zijn voor dit ontwerp eigenlijk nooit serieus gehoord. Eerst stelden ze voor om gebruik te maken van een digitaal vragenuur, maar daarvoor is deze kwestie te belangrijk voor de boeren in het gebied. Het steekt ons sowieso al dat we niet eerder bij het ontwerpproces zijn betrokken.’

Zienswijze indienen

Naast LTO Noord dienen de ondernemers zelf individueel een zienswijze in, allemaal met een eigen persoonlijke noot.• Klik voor complete rapport en ontwerpplan op onderstaande pdf’s

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.