Naar hoofdinhoud

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater

In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Het is voor overheden, industrie en drinkwaterbedrijven dan ook belangrijk om een goed beeld te hebben waar zoete grondwatervoorraden zich bevinden, hoeveel je duurzaam kan onttrekken, en hoe deze voorraden zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Deltares heeft in samenwerking met Arcadis gewerkt aan een nieuw rekenmodel om het zoutgehalte van het grondwater in Nederland te bepalen. Dit deden zij in opdracht van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, en drinkwaterbedrijven waar het model nu onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium is.

Door allerlei metingen hebben we een goed idee van het zoutgehalte van het grondwater. Maar we kunnen niet overal meten, zeker op grotere diepte zijn metingen schaars. De innovatieve interpolatiemethode die is toegepast brengt het actuele zoutgehalte van het Nederlandse grondwater in beeld. Behalve de absolute waarde van het zoutgehalte geven we voor het eerst ook aan hoe zeker we zijn van het zoutgehalte. Het nieuwe driedimensionale beeld is te zien op de website van NHI . Het bestand kan worden gedownload van het NHI dataportaal.

NHI fresh-salt groundwater concentration

Hoge resolutie uniek

Grondwater is steeds in beweging. Door het al eeuwen lang droogleggen van polders stroomt zout grondwater nog altijd naar de oppervlakte. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging kan verzilting toenemen.. Met het nieuwe rekenmodel voor heel Nederland is het nu mogelijk deze stroming van zoet en zout grondwater na te bootsen onder verschillende landgebruik en klimaatscenario’s. Zo kunnen we onderzoeken hoe de verzilting van onze zoete grondwatervoorraden de komende eeuw zal verlopen en wat we kunnen doen om hiermee om te gaan. De hoge resolutie van het rekenmodel op een landelijke schaal is uniek in de wereld; door gebruik te maken van nieuwe innovatieve parallel numerieke rekentechnieken kunnen we bovendien ongekend snel vele scenario’s doorrekenen.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.