Naar hoofdinhoud

Bodem verbeteren met champost

Bodem verbeteren met champost

Bodem verbeteren met champost

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht. Champost blijkt een goede bodemverbeteraar.

Champost is de verzamelnaam voor de reststroom uit de paddenstoelenteelt, samengesteld uit compost en dekaarde, die vrijkomt na de teelt van paddenstoelen.

Hoog organisch stofgehalte

In het eindrapport ‘Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw’ staat dat champost een goede bodemverbeteraar is. Dit komt onder andere doordat het organischestofgehalte hoog is, terwijl het gehalte fosfaat en stikstof lager is. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het een zeer hygiënisch product is en dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

Organische meststof

Met dit rapport wordt het voorstel gedaan om champost niet langer als dierlijke mest te categoriseren in de mestwetgeving, maar als overige organische meststof. Nu wordt champost betiteld als dierlijke mest. Dit is volgens de onderzoekers onrechtvaardig. Enerzijds omdat champost een beperkte fractie dierlijke mest bevat en anderzijds omdat het een composteringsproces heeft doorlopen.

Geperst tot korrels

De verwerking van champost tot een meer gedroogde vorm en al of niet geperst tot korrels, kan voordelen bieden. Dit levert een duurzamere vorm van transport op door het lagere gewicht. Daarnaast zorgt het ook voor een bredere inzetbaarheid op natte bodems als kleigrond of toepassing in de herfst of winter.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.