Naar hoofdinhoud

Brabantse waterschappen willen provinciale adviescommissie Droogte

Brabantse waterschappen willen provinciale adviescommissie Droogte

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel pleiten voor een onafhankelijke adviescommissie Droogte die in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant aan de slag gaat. Deze commissie zou innovatieve oplossingsrichtingen en concrete aanbevelingen moeten geven voor efficiënt en verantwoord (her)gebruik van water in 2030 en verder.

Als Brabant in 2030 voldoende (grond)water voor inwoners, boeren, bedrijven en de natuur beschikbaar wil hebben, vraagt dit om een fundamentele aanpassing het watergebruik. Er zijn dringende maatregelen nodig om te komen tot een klimaatbestendig en klimaatrobuust watersysteem. Het gaat bijvoorbeeld om de ruimtelijke inrichting van steden, landbouwgebieden en de ontwikkeling van natuurgebieden.

Water vasthouden

Omgaan met weersextremen is een uitdaging. Het droogte-seizoen duurt langer, met hoge temperaturen en lange perioden van zeer weinig neerslag. Gedurende het jaar valt er gelukkig wel voldoende water voor alle gebruikers. Voor de waterschappen breekt daardoor een nieuwe tijd aan. Het belangrijkste doel wordt niet het afvoeren van water, maar het vasthouden van water. In de herfst en de winter wordt het water zoveel mogelijk vastgehouden en verdeeld. Daarom blijven onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater langer van kracht en staan de stuwen hoog. Gebieden waar het grondwater nog laag staat, krijgen meer prioriteit in de waterverdeling.

Elk gebied is anders

De weg naar balans in grondwater is per waterschap verschillend, omdat de omstandigheden per regio verschillen. Hoge droge zandgronden in Zuidoost-Brabant zijn nu eenmaal anders dan de laaggelegen polder langs de rivieren. Het vasthouden van water is echt een omslag. Deze aanpak wordt breed gesteund, maar is geen eenvoudige opgave omdat daarmee ook de belangen van anderen beïnvloed worden. Een brede adviescommissie zou kunnen bijdragen aan integraal beleid.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.