Naar hoofdinhoud

Burgeronderzoek stelt slechte kwaliteit kleine wateren vast

Burgeronderzoek stelt slechte kwaliteit kleine wateren vast

Voor het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard voerden 250 burgers onderzoek uit. (foto: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard).

Tijdens het landelijk burgeronderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater namen dit jaar 2600 mensen deel. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit bij 80 procent van de kleine wateren matig tot slecht is. De uitkomst van het burgeronderzoek toont aan dat alle waterpartners samen voor de opgave staan om op nog meer plekken de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid goed samenwerken.

Het burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’ geeft een beeld van de kwaliteit van kleine wateren en draagt bij aan meer waterbewustzijn en waterbetrokkenheid. Deelnemers aan het onderzoek bekeken onder andere het nitraatgehalte, het doorzicht, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Bij het online inleveren van hun meetgegevens en foto’s kregen zij via een interactieve website extra informatie over waterkwaliteit.

Meetkits

In totaal zijn 14.830 meetkits verspreid onder burgeronderzoekers. Gedurende een periode van zeven weken konden burgerwetenschappers met een Watermonsters-meetkit op een zelfgekozen locatie en moment de metingen uitvoeren en vervolgens de meetgegevens en foto’s van de gemeten locatie uploaden via een interactieve website met een persoonlijke omgeving met extra informatie. Met 2611 unieke inzendingen was de response rate bijna 18%. Uiteindelijk zijn 2600 geldige inzendingen in het onderzoek meegenomen.

Initiatief

Het landelijk burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’, een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank, is dit jaar uitgevoerd samen met zeven waterschappen, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en andere partijen uit de waterwereld.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.