Naar hoofdinhoud

Coach gaat boeren in regio Rijnland helpen bij verduurzaming

Coach gaat boeren in regio Rijnland helpen bij verduurzaming

Er is een nieuw loket voor boeren in de regio Rijnland, die vragen hebben over de verduurzaming van hun bedrijf. Zij kunnen zich melden bij het Landbouwportaal van Rijnland.

Hier kunnen zij onder meer hulp krijgen van een coach die meedenkt over maatregelen én mogelijkheden voor financiële ondersteuning hierbij.

Het portaal is een samenwerkingsverband tussen het hoogheemraadschap van Rijnland, LTO Noord, de KAVB, de Groene Klaver en de provincie Zuid-Holland met aangesloten agrarische collectieven in Zuid-Holland. Samen staan zij voor diverse vraagstukken: van duurzaam bodemgebruik en verbetering van de waterkwaliteit tot de stap naar kringlooplandbouw en het verbeteren van de biodiversiteit. En al die vraagstukken hangen met elkaar samen. Tegelijk is het voor boeren niet altijd duidelijk bij wie ze moeten aankloppen voor welke regels en subsidiemogelijkheden. Het portaal biedt de oplossing door hen te helpen én zorgt er tegelijk voor dat de diverse vraagstukken in samenhang worden opgepakt.

Gemakkelijker verduurzamen

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.