Naar hoofdinhoud

De waterproblematiek vraagt om veelzijdige kennis

De waterproblematiek vraagt om veelzijdige kennis

Onlangs heeft Willem den Ouden een interview gegeven wat gepubliceerd werd in de Toekomst van de Maatschappij, met focus op Water, gedistribueerd met Het Financieele Dagblad.

Doel van deze speciale uitgave is het publieke begrip voor de watersector te vergroten. Enkele experts zoals Peter Glas enThecla Bodewes, maar ook bedrijven zoals Deltares werden aan het woord gelaten om te laten zien welke rol zij vervullen binnen hun vakgebied en hoe zij bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de sector.

De problemen op het gebied van water zijn zeker in een deltagebied als Nederland zo divers dat je ze niet alleen kunt oppakken. “Je moet coalities smeden en samenwerken om met toekomstgerichte oplossingen te komen voor complexe vraagstukken als verzilting, verdroging, bodemdaling, zeespiegelstijging en piekbelasting door buien”, zegt Willem den Ouden, directeur van Delta Platform.

De waterproblematiek vraagt om innovaties, kennis en vakmanschap op alle niveaus. Van het mbo en hbo tot universiteiten en van fundamenteel onderzoek tot duurzame oplossingen voor praktische problemen vanuit praktijkgericht onderzoek. verbindt onderzoekers en studenten op mbo’s, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten aan bedrijven, ngo’s  en overheden, die op zoek zijn naar antwoorden op vraagstukken rondom water. “Hogescholen die via het Nationaal Lectorenplatform Water aan het verbonden zijn kijken vooral naar de uitdagingen in hun omgeving. Per landschapstype onderzoeken we hoe we de gebiedsspecifieke wateropgaven kunnen aanpakken, zodat deze gebieden welvarend, leefbaar en veilig blijven.”

Deze gebiedsgerichte aanpakgebeurt in living labs waarin publieke en private partijen samenwerken aan oplossingen, die voor elk type landschap anders zijn. De problemen die wateroverlast in grote steden veroorzaakt, zijn wezenlijk anders dan de uitdagingen in de Zuidwestelijke Delta of veenweidegebieden in Friesland. “Door deze manier van werken weten we wat wel en niet nodig en mogelijk is, of we zaken dubbel doen en of er blinde vlekken zijn qua kennis en onderzoek. We benutten in de kennisopbouw de diversiteit van Nederland op een efficiënte en effectieve manier.”

De kennis die onderzoekers opdoen stroomt door naar het hoger onderwijs. “We bewegen mee met de ontwikkelingen door partner te zijn in de grote transities. Niet alleen op het gebied van water, maar ook de transities op het gebied van voedsel en energie, die ook een relatie hebben met watervraagstukken. We zorgen dat het onderwijs zich snel aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.” Zo blijft het relevant voor de praktijk en interessant voor studenten. De aanpak zorgt voor een continue stroom aan up-to-date-waterprofessionals. “Zo leveren we een kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage vanuit het onderwijs en het onderzoek om de grote opgaven in de delta aan te pakken”.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.