Naar hoofdinhoud

Dertien partijen werken samen aan betere grondwaterbalans in Brabant

Dertien partijen werken samen aan betere grondwaterbalans in Brabant

De grondwatervoorraad in Brabant is uit balans. Dertien partijen, waaronder de waterschappen en de drinkwaterbedrijven, gaan daarom intensiever samenwerken om die balans te herstellen en te bewaken. Dat hebben ze afgesproken in het Grondwaterconvenant 2021-2027.

Het doel van de samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

De laatste jaren heeft Brabant, net als de rest van Nederland, te maken gehad met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. Daarnaast wordt steeds meer grondwater gebruikt voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie, aldus de partijen. De grondwatervoorraden dalen daardoor structureel, de beeksystemen vallen sneller droog en er is steeds vaker waterschaarste.

Al een aantal jaar treffen de waterschappen almaar meer maatregelen om het grondwater zo goed mogelijk op peil te houden, zegt dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van Aa en Maas. “Waar het kan houden we water vast en we voeren alleen af als het moet. Maar dit is een probleem dat we niet alleen op kunnen lossen. Samenwerking is nodig om grotere stappen te kunnen zetten.”

Bouwstenen
Gisteren ondertekenden de dertien partijen daarom het Grondwaterconvenant 2021-2027. Daarin spreken zij af hoe zij de grondwaterbalans in Brabant willen herstellen en bewaken.

Het convenant bevat vijf ‘bouwstenen’. Allereerst willen de ondertekenaars meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te benutten. Ook willen ze minder grondwater gebruiken en verdampen.

In ruimtelijke plannen willen ze meer sturen op water vasthouden en infiltreren en het (regionaal) gebruik van grondwater beperken. Ze zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen. En tot slot maken ze duidelijke afspraken over de manier waarop ze samenwerken en wat ze in deze samenwerking van elkaar verwachten.

Partijen
Het Grondwaterconvenant komt voort uit het Regionaal Water- en Bodemprogramma van de Provincie Noord-Brabant en de Waterbeheerprogramma’s van de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta.

De overige convenantspartijen zijn: ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabant Water, Evides Waterbedrijf, Vereniging Industrie Water en BPG Vereniging landelijk Brabant.

Intussen werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig minister Melanie Maas Geesteranus nog aan een advies over een toekomstbestendig en klimaatrobuust watersysteem in Brabant. Dat wordt medio 2022 verwacht.

MEER INFORMATIE
Grondwaterconvenant 2021-2027
H2O-actueel: Groepje zwaargewichten adviseert over droogte in Brabant

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.