Naar hoofdinhoud

Dollard krijgt proefdijk van gedroogd slib

Dollard krijgt proefdijk van gedroogd slib

De zeedijk bij de Dollard heeft sinds enkele werken een nieuwe, 40 meter lange proefdijk. Deze proefdijk is gebouwd met klei uit de kleirijperijen waarin slib uit de omgeving van de Dollard is gehaald. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.

Het materiaal dat gebruikt is voor de proefdijk is lokaal beschikbaar en voldoet niet aan de formele eisen die worden gesteld aan klei. “De klei heeft een te hoog gehalte zout en organisch stof,” zegt Gerard van Meurs, die vanuit Deltares betrokken is bij het project. “Met deze proef willen we nu aantonen dat de functionele eisen echter van dien aard zijn dat we een waterveilige dijk kunnen maken.”

Eeuwenoude dijken
Van Meurs heeft er vertrouwen in dat het mogelijk is om met deze klei een waterveilige dijk te bouwen. Hij wijst erop dat er in de buurt van de huidige proefdijk eeuwenoude dijken staan, die van vergelijkbaar materiaal uit de omgeving zijn gemaakt. “Dat is het mooie aan dit project. Door het gebruik van oude kennis, kunnen we op een moderne, duurzame manier aan dijkversterking werken.”

Milieuwinst
Zou het proefproject slagen, levert dat volgens Van Meurs milieuwinst op. Materiaal voor de dijken hoeft dan niet meer van verder weg te worden aangevoerd. “Bovendien zweeft het slib dan niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard. Dat is goed voor het ecosysteem.”

Weersomstandigheden
De proefdijk zal twee jaar blijven staan en in die tijd regelmatig worden getest. Het bronmateriaal is eerder al in het laboratorium aan tests onderworpen, maar de proefdijk maakt het mogelijk om de verwerkbaarheid van het materiaal te toetsen en de invloed van bijvoorbeeld de weersomstandigheden te onderzoeken. “De dijk wordt gecontroleerd en geïnspecteerd. Zo zullen we bijvoorbeeld na afloop een profielkuil graven om zo een goed beeld te krijgen van de gelaagdheid van de klei.”

Onderhoud
Van Meurs verwacht ook dat de proefdijk informatie op zal leveren over de manieren waarop een dijk gemaakt van lokaal beschikbaar klei moet worden aangelegd en onderhouden. “Ik ga er eigenlijk vanuit dat de proef slaagt en de dijk zijn werk goed zal doen. Ik denk wel dat een dijk gemaakt van dit materiaal een iets andere manier van onderhoud zal hebben. We zagen bijvoorbeeld al bij de aanleg dat verdichten nodig was en nauwkeuriger moet gebeuren dan we tegenwoordig gewend zijn. We hebben nu in elk geval twee jaar de tijd om dat allemaal uit te testen.”

Brede Groene Dijk
De bouw van de proefdijk maakt deel uit van het project Brede Groene Dijk, de verbreding van de huidige zeedijk. In dit programma werken onder andere waterschap Hunze en Aa’s, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Waddenfonds en de Provincie Groningen samen.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.