Naar hoofdinhoud

Droogte baart al zorgen in Zuid- en Oost-Nederland

Droogte baart al zorgen in Zuid- en Oost-Nederland

De grondwaterstand in het zuiden en oosten van het land is op sommige plekken laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Mogelijk leidt dat nu al tot plaatselijke sproeiverboden. Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de eerste droogtemonitor van 2021.

Na een natte winter, waarin gemiddeld genomen de grondwaterstanden eind februari weer op peil waren, is het momenteel alweer een aantal weken droog. Net als vorig jaar lijkt het voorjaar droog te beginnen, aldus de LCW. In de voorgaande jaren werd het voorjaarstekort niet meer ingelopen. Zelfs in het gebied rond de grote rivieren is de buffer aan grondwater lager dan natuurbeheerders zouden willen.

LCW constateert dat in het oosten en zuiden van het land grondwaterstanden lokaal wegzakken. Diverse waterschappen hebben de waterpeilen opgezet en nemen maatregelen om water vast te houden. Waterschappen in Brabant beslissen deze week of er in sommige gebieden al een sproeiverbod moet komen, aangezien er de komende weken niet veel regen wordt verwacht. Ook in Midden- en Noord-Limburg en op de Veluwe is de grondwaterstand in de winter niet goed genoeg hersteld.

Landbouw

De startsituatie voor alle buitenteelten in Nederland is normaal voor de tijd van het jaar, schrijft LCW. Als gevolg van de korte droge vorstperiode is de grondstructuur van de toplaag in het gehele land veel beter dan vorig jaar. Naar verwachting hoeft niet beregend te worden voor het fijn maken van de grond of voor opkomst van de gezaaide gewassen.

Alleen voor geplante (groente)gewassen is een startwatergift, zoals normaal, nodig om de planten aan de groei te krijgen. Bij droog weer zullen groentetelers op de zandgronden de komende weken die gewassen periodiek beregenen om de groei erin te houden, verwacht LCW. Gezien de dalende grondwaterstanden zijn de maatregelen om het water vast te houden van belang.

De ontwikkeling van de grondwaterstand in de komende periode is ook belangrijk voor weidevogels. Deze dieren hebben last van een lage grondwaterstand, want dan valt het gebied rond hun nesten droog. Roofdieren kunnen dan bij de eieren en kuikens komen.

Droogtemonitor

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, gebeurt dit intensiever. Door het groeiseizoen en stijgende temperaturen is een grotere kans op watertekorten aanwezig. De eerste droogtemonitor van het seizoen, dit startbericht, verschijnt elk jaar rond 1 april en beschrijft de uitgangssituatie voor het droogteseizoen.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.