Naar hoofdinhoud

Droogte heeft de aandacht, maar in Friesland en Limburg nemen waterschappen maatregelen tegen wateroverlast

Droogte heeft de aandacht, maar in Friesland en Limburg nemen waterschappen maatregelen tegen wateroverlast

Nu er op droge zandgronden veel aandacht uitgaat naar innovatieve oplossingen om water vast te houden in de aanpak van de droogte, wordt op andere plekken initiatieven genomen om wateroverlast te voorkomen. In Friesland doet Wetterskip Fryslân een waterbergingsproef in de polder Himpensermar. In Limburg is Waterschap Limburg begonnen met het vergroten van 3 regenwaterbuffers in Oirsbeek.

Wetterskip Fryslân onderzoekt of tot 2035 1.500 hectare aan waterberging in natuurgebieden direct gelegen langs de Friese boezem kan worden gerealiseerd. Deze berging wordt ingezet voor tijdelijke opslag bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem, het stelsel van meren, kanalen en vaarten in de noordelijke provincie. 

Het waterschap heeft de afgelopen jaren op verschillende locaties al gebieden geschikt gemaakt voor waterberging, maar de waterbeheerder heeft met het oog op de klimaatverandering behoefte aan meer bergingsgebieden. 

In de polder Himpensermar onder Leeuwarden wil het waterschap onderzoeken of het 82 hectare grote gebied geschikt is voor deze functie. Voor de proef, die samen met Staatsbosbeheer en vier boeren wordt uitgevoerd, zet het waterschap de stuwen naar de polder open.

Limburg
In Limburg werkt Waterschap Limburg aan Water in Balans, een programma dat erop gericht is om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Dat geldt met name in Zuid- Limburg, waar levensbedreigende situaties door water kunnen ontstaan, aldus het waterschap. Zo zijn in de gemeente Beekdaelen de kernen Oirsbeek, Amstenrade en Schinnen en agrarische bedrijven in het buitengebied kwetsbaar voor wateroverlast, zo bleek tijdens piekbuien in 2014, 2016 en 2018. 

Uit onderzoek kwam naar voren dat 11.000 m3 aan extra waterbergingscapaciteit aangelegd moet worden op meerdere plekken rondom Oirsbeek om het risico op wateroverlast te verminderen. Afgesproken is dat het waterschap 8.000 m3 voor zijn rekening neemt, de gemeente Beekdaelen realiseert 3.000 m3 aan bergingscapaciteit in het bebouwde gebied. 

Met het vergroten van 3 regenwaterbuffers in Oirsbeek zet het waterschap de eerste stap. De aanpassing betreft 22 procent van de 8.000 m3 die moet worden gerealiseerd. De deze week gestarte werkzaamheden duren tot januari.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.