Naar hoofdinhoud

Droogtemonitor van LCW in nieuw online jasje gestoken

Droogtemonitor van LCW in nieuw online jasje gestoken

De droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft een gedaantewisseling ondergegaan. De pdf-vorm is na jaren afgedankt en vervangen door een digitale versie. Van droogte is momenteel amper sprake. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is lager dan normaal voor de tijd van het jaar en de grondwaterstanden zijn normaal te noemen, behalve lokaal in Zuid-Nederland.

Actueler, toegankelijker en meer regionale informatie. Dat zijn belangrijke redenen voor de vernieuwing. “Het was al langer mijn wens om de actuele informatie over de droogtesituatie voor iedereen beschikbaar te stellen”, meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. “De nieuwe online droogtemonitor maakt dit mogelijk. Ik hoop dat deze nieuwe wijze van informatievoorziening bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van de droogte in (delen van) Nederland.”

Veel regionale informatie
De online droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is te vinden op de site over waterberichtgeving van Rijkswaterstaat. De monitor presenteert het landelijke en het regionale beeld. De regio’s worden onderscheiden op basis van de regionale droogte-overleggen, waaraan waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat-regio’s meedoen: Noord, West-Midden, Twentekanalen, Gelderland, Zuid-West en Zuid-Oost.

Er is aandacht voor maatregelen door waterbeheerders en gevolgen voor gebruikers. Tevens worden verschillende thema’s uitgediept, zoals weer en neerslagtekort, grondwater en bodemvocht, waterkwaliteit en verzilting, en de afvoeren van Rijn en Maas.

Monitor semi-continu geactualiseerd
De informatie in de digitale droogtemonitor komt van een aantal partijen: KNMI (verwachtingen voor het weer), WMCN (verwachtingen voor rivieren), provincies (grondwater), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (natuur en landbouw), Vewin (drinkwater) en Rijkswaterstaat (scheepvaart). Er zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd ten opzichte van de oude pdf-versie, zoals de Standardized Precipation Index (SPI) van het KNMI. Deze neerslagindex vergelijkt de hoeveelheid regen die is gevallen met wat er normaal aan regen volgens de klimatologie mag worden verwacht.

De nieuwe droogtemonitor wordt semi-continu geactualiseerd. Dat gebeurt niet bij ieder onderwerp met dezelfde frequentie. Zo worden meetgegevens als de waterstanden elke tien minuten ververst. De kernboodschap en regionale toelichtingen van waterbeheerders worden daarentegen alleen aangepast als daarvoor aanleiding is. Per onderwerp is de laatste update te zien.

Neerslagtekort lager dan normaal
De makeover komt op een moment dat er eigenlijk van droogte geen sprake is door de vele regenval in de voorbije maand, met name in het westen. Waar de afgelopen jaren aan het begin van de zomer het landelijk gemiddelde neerslagtekort erg hoog was, is deze nu juist lager dan normaal. Naar verwachting blijft het nog wel een tijdje regenachtig. Daarom zal het neerslagtekort in de komende twee weken niet of nauwelijks toenemen.

De LCW laat weten dat er voldoende water beschikbaar is om aan de watervraag te voldoen. De aanvoer vanuit de Rijn en de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. Dat is in ieder geval tot half juli zo.

Grondwaterstanden zijn in het algemeen normaal tot licht verhoogd. Alleen op de hoge zandgronden zonder aanvoermogelijkheden in Zuid-Nederland wijkt de situatie af. Hier komen lokaal verlaagde grondwaterstanden voor. Waterschappen hebben in juni onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld voor delen van Limburg en Noord-Brabant. Dat is volgens de LCW normaal voor deze periode van het jaar.

Neerslagtekort 30 juni 2021

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.