Naar hoofdinhoud

Droogteplan Achterhoek antwoord op klimaatperikelen

Droogteplan Achterhoek antwoord op klimaatperikelen

Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ moet de droogte in de Achterhoek worden aangepakt. Het gaat daarbij om een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHK-ambassadeurs.

De droge en zeer warme zomers van de afgelopen jaren, hebben ernstige gevolgen voor de Achterhoek. Het hellende landschap ligt op verdichte en zanderige grond. Neerslag stroomt weg of verdampt, in plaats van dat het door de bodem wordt opgenomen.

Sinds vorig jaar wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de negatieve gevolgen de baas te blijven. Intussen zijn ook al tussentijdse maatregelen getroffen om water langer vast te houden, zoals de opvang van regenwater in de winter in boerensloten.

Langetermijnvisie

Het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Onderdeel ‘doordenken’ omvat het ontwikkelen van een langetermijnvisie, gericht op 2050. Het ‘doorpakken’ bestaat uit experimenteren en leren van de inspanningen.

De komende jaren moeten fundamentele ruimtelijke keuzes worden gemaakt om met weersextremen om te gaan: met piekbuien en zeer warme, droge periodes, waarschuwen waterschap Rijn en IJssel en de provincie. Verschillende locaties worden inmiddels integraal aangepakt, in lijn met toekomstige plannen.

Dat gebeurt in Winterswijk, Landgoederenzone Baakse Beek, ‘t Klooster en Zutphen. Zo wordt in ‘t Klooster geëxperimenteerd met een duurzamere manier van drinkwaterwinning. Bij de Baakse Beek zoeken eigenaren in de landgoederenzone samen met boeren naar een klimaatbestendige inrichting in combinatie met betere verdienmodellen.

Keuzes maken

In Nationaal Landschap Winterswijk wordt de koppeling gelegd tussen maatregelen tegen droogte in samenhang met de aanpak van bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. ‘Het gaat niet alleen om de aanpak van de droogte, waar mogelijk combineren we dat met andere opgaves’, licht regiobestuurder Nicole Koks van LTO Noord toe. ‘Dat vergt keuzes maken, waarbij we als LTO Noord nadrukkelijk worden betrokken.’

Koks wijst er op dat de andere partijen de landbouw hard nodig hebben. ‘Het wordt een gebiedsproces, waarbij iedereen zijn of haar wensen kan uitspreken. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dat allemaal ook gaan doen. Voordeel is dat het een bepaalde gedragenheid creëert. Op den duur kun je er dan beter uitkomen.’

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.