Naar hoofdinhoud

Dynamische duinen door zeven sleuven

Dynamische duinen door zeven sleuven

Wist je dat PWN sinds 2003 pionier is in het graven van een aantal sleuven in de zeereep. Zo ook in de Castricumse duinen. De duinen zijn daardoor straks beter bestand tegen de stijgende zeespiegel.

Ter hoogte van strandpalen 42 en 43, tussen Castricum en Egmond aan Zee, wordt sinds half november hard gewerkt. Op een aantal plekken in de eerste duinenrij worden zeven sleuven gegraven. Smalle openingen waardoor het zand vanaf het strand honderden meters de duinen in kan waaien.

Gaten in de waterkering maken? Dat klinkt gevaarlijk, maar dat is het juist niet. Het verse, kalkrijke zand zorgt namelijk voor een verjonging van het achterliggende landschap en gaat verzuring van de bodem tegen. De duinen worden zo dynamischer en sterker, en het zandvolume stijgt. Het gevolg is dat de duinen beter bestand zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals een stijgende zeespiegel. Daarbij krijgen allerlei planten en dieren die kenmerkend zijn voor een open duinlandschap weer nieuwe kansen.

Met deze maatregel werken PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen aan dynamisch kustbeheer. Objectbeheerder Martien Witte van HHNK legt uit: ‘Op dit moment voldoet de duinwaterkering aan de eisen die gesteld worden aan de waterveiligheid, maar we weten ook dat de zeespiegel verder stijgt en de eisen zullen toenemen. Nu we die stuifkuilen en sleuven toestaan om de natuur te bevorderen en weerbaarder te maken, gaan we ook door met meten. Zo krijgen we meer inzicht in de werking van het kustsysteem met stuivend zand. Als blijkt dat het goed werkt, kunnen we dit type maatregelen om de waterkerende werking te versterken breder toepassen.’

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.