Naar hoofdinhoud

Eén op de twee akkerbouwers beregent na drie droge jaren

Eén op de twee akkerbouwers beregent na drie droge jaren

In de bedrijfseconomische Binternet boekhouding van Wageningen UR is het percentage akkerbouwbedrijven dat beregent gestegen van 25 procent in 2016 naar 45 procent in 2019. De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend.

Het ligt voor de hand dat het percentage in 2020 verder is gestegen. In de jaren vòòr 2018 bleef het aandeel akkerbouwbedrijven in de Binternet boekhouding beperkt tot een kwart. Het gemiddeld aantal hectares per bedrijf dat jaarlijks wordt beregend groeide van niet veel meer dan 5 hectare vòòr 2018 naar 13 hectare in de jaren 2018 en 2019.

Risico’s beregening

De Rabobank publiceerde de cijfers in de studie: ‘Akkerbouw: waterbeheer onmisbaar voor toekomst sector’. De akkerbouw specialisten Gea Bakker-Smit en Stefan van Merrienboer die de studie uitvoerden, wijzen er op dat investeren in irrigatie niet zonder risico is. Onder bepaalde omstandigheden kan het worden verboden, omdat het grondwaterpeil te ver zakt of de regionale watervoorraad te ver onder druk komt te staan. Daarnaast heeft de akkerbouw de laagste prioriteit in de zogenaamde nationale verdringingsreeks. Dit zijn afspraken die de overheid heeft gemaakt over wie hoeveel water krijgt tijdens een periode van waterschaarste.

Risico hoog saldo gewassen

In de studie schetst de Rabobank ook dat klimaatverandering leidt tot grotere jaarlijkse neerslaghoeveelheden met name in de kustgebieden. De trend is stijgend, maar de variatie tussen jaren wordt ook groter. Om goed op klimaatverandering in combinatie met de beperkingen die voor beregening (kunnen gaan) gelden in te spelen adviseert de kredietverstrekker zuinig om te gaan met water, hemelwater vast te houden, regionaal samen te werken, de brede weersverzekering te overwegen en zorgvuldig af te wegen op welke grond hoog saldo gewassen worden geteeld.

Investeringen in waterbeheer ziet de Rabobank graag gekoppeld aan doelstellingen voor koolstofvastlegging of het verhogen van de biodiversiteit.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.