Naar hoofdinhoud

Europees parlement pleit voor beter Europees waterbeheer

Europees parlement pleit voor beter Europees waterbeheer

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) heeft 2 resoluties aangenomen waarin zij aandacht vraagt voor beter waterbeheer in Europa. Het EP wil dat de waterkwaliteit in de EU sterk wordt verbeterd en dat er in de toekomst ondanks het veranderende klimaat overal in Europa voldoende water beschikbaar is.

In 1 van deze resoluties stelt het EP dat de bestaande EU-waterwetgeving beter geïmplementeerd moet worden door de EU-lidstaten. Wat staat er in de resolutie?

MEER AMBITIE

Het EP vindt dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet moet worden herzien. De KRW is het juridische instrument voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit in Europa. Het EP vreest dat bij een herziening de ambities van de KRW worden verlaagd. In plaats daarvan roept het EP de lidstaten en de Europese Commissie op juist meer ambitie te tonen en de internationale samenwerking te verbeteren

Ook wil het EP dat de doelen van de Europese Green Deal worden doorvertaald in de Nationale Strategische Plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en in andere EU-landbouwwetgeving.

Daarnaast steunt het EP de Europese Commissie in haar oordeel dat de aanpak van opkomende stoffen moet worden meegenomen bij de aankomende herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

PRIORITEITEN KLIMAATADAPTATIESTRATEGIE

In de andere resolutie staan de prioriteiten van het EP voor de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie die de Europese Commissie begin 2021 wil publiceren. Deze nieuwe strategie moet lidstaten aanzetten tot het maken van eigen nationale klimaatadaptatiestrategieën. Water speelt volgens het EP een onmiskenbaar centrale rol bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen.

Verder wordt er in de resolutie op gewezen dat water bij uitstek een grensoverschrijdend publiek goed is. Het EP vindt daarom dat dringend betere coördinatie van grensoverschrijdend waterbeheer in internationale wateren nodig is.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Opvallend is dat in beide resoluties wordt gehamerd op het belang van betere grensoverschrijdende samenwerking. Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De Unie van Waterschappen ziet deze resoluties als een steun in de rug, met name voor onze inspanningen voor verbeterde dialoog en afstemming in grensgebieden.”

“Het verbeteren van waterkwaliteit, door bijvoorbeeld KRW-maatregelen te nemen, is en blijft hard nodig. Ook de waterkwantiteit staat in het van oudsher waterrijke Nederland onder druk. We zijn als land in de delta van grote Europese rivieren zoals de Maas en de Rijn ontzettend afhankelijk van inspanningen van onze buurlanden bovenstrooms. Focus vanuit Brussel op deze problematiek is daarom zeer welkom.”

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.