Naar hoofdinhoud

Gedrag veranderen voor betere waterkwaliteit

Gedrag veranderen voor betere waterkwaliteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), gefinancierd door het ministerie van IenW, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, komt met een nieuwe Deltafact die laat zien hoe gedragswetenschappen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van beter afgestemde en nieuwe maatregelen. Dit helpt waterschappen, drinkwaterbedrijven en overheden om gedragsveranderingen bij burgers en bedrijven te stimuleren die de waterkwaliteit bevorderen. Ook worden concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Gedragswetenschappen kunnen op verschillende manieren en bij verschillende werkzaamheden een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Onder andere in het bepalen en communiceren van de maatregelen, of als eigenstandig beleidsinstrument. Er zijn twee analyse instrumenten die de Deltafact van KIWK beschrijft; de ketenanalyse en de gedragsanalyse, met de daarbij behorende gedragsaanpak.

Ketenanalyse

In een ketenanalyse richt de gedragswetenschapper zich op een specifieke groep mensen (‘actoren’) die vervuilt, en hoe deze vervuiler afhankelijk is en beïnvloed wordt door anderen in de keten. De consument die bijvoorbeeld een plastic flesje weggooit, kan dat doen omdat die de mogelijkheid heeft gehad een plastic fles te kopen. Producenten, distributeurs en wetgevers werken daaraan mee. Redenerend vanuit de wederzijdse afhankelijkheden en beïnvloeding zorgt dat er breder gekeken wordt dan alleen de mensen die de bronnen zijn van de vervuiling. Het brengt ook de mensen die hen beïnvloeden in beeld, en de wijze waarop deze actoren de vervuilers beïnvloeden.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.