Naar hoofdinhoud

Geen nieuwe Natura 2000-begrenzing achter de Waddendijk

Geen nieuwe Natura 2000-begrenzing achter de Waddendijk

De natuurdoelen in het Natura 2000-plan voor de Waddenzee worden niet leidend voor de ontwikkeling van binnendijkse gebieden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

De minister reageert daarmee op ongeruste opmerkingen uit het noorden van Groningen en Friesland, in verband met de ophoging en versterking van de Waddenzeedijken. In die plannen wordt ook de aanleg van nieuwe natuurgebieden en zilte akkers voorzien.

Pootgoed

Met name de pootaardappelsector is bang dat nieuwe braakwaterzones en verbindingen tussen zout en zoet water voor grote problemen zullen zorgen door verzilting van landbouwgrond.

Ook zou bij aanpassingen aan de Waddendijk er ook gezocht moeten worden naar oplossingen voor verzilting van de landbouwgrond. De sector wijst op het grote belang van de bestaande pootaardappelteelt voor de wereld. De betreffende ministeries zullen nog in gesprek gaan met de landbouworganisaties, zo is toegezegd.

Onrust onder pachters

Op regionale bijeenkomsten zijn de startnotitie en de procedure rond de dijkversterking toegelicht. Vorig jaar zijn er al verkenningen geweest naar de kansen die de dijkversterking voor de natuur kan hebben. Daarbij kan worden gedacht aan zoet-zoutovergangen, land-waterovergangen, binnen- en buitendijkse natuurontwikkeling en kwelders. De plannen zorgen ook voor onrust bij pachters van 3.000 hectare buitendijkse land.

In het ontwerp van de Waddenagenda, die op 5 november voor het eerst in de Tweede Kamer behandeld wordt, worden zulke nieuwe zones en verbindingen wel genoemd als een soort ‘integrale aanpak’ om de natuur van de Wadden te versterken.

Het betekent echter niet dat de begrenzing van het Natura 2000-gebied nu gewijzigd wordt, zo laat de minister weten aan Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Helma Lodders (VVD) in antwoord op Kamervragen van het tweetal.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.