Naar hoofdinhoud

GLB: goed voor klimaat en boer

GLB: goed voor klimaat en boer

In Luxemburg hebben de Europese Ministers van Landbouw vannacht na een intensieve discussie een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Nederland is tevreden met de uitkomsten. De hervormingen dienen, in lijn met de Nederlandse inzet, te leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat.

Duurzaamheid

Voor het nieuwe GLB zet de Raad zich in om 20 procent van het budget voor inkomensondersteuning te reserveren om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelstellingen. In een onderhandeling waarin Nederland hoge ambities had en veel landen andere belangen hadden, is Nederland tevreden met die uitkomst. Daarnaast zullen agrarische collectieven onder een nieuw GLB gesubsidieerd moeten kunnen blijven werken aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Minister Schouten: “Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen.”

Innovatie en jonge boeren

Wat de Raad betreft zal het nieuwe GLB, in lijn met de Nederlandse inzet, innovatie nadrukkelijk ondersteunen om de overdracht van kennis en duurzame innovatie naar het boerenerf te bevorderen en agrarische ondernemingen toekomstbestendig te maken. Ook voor jonge boeren is positieve aandacht: lidstaten zijn verplicht 2 procent van het budget voor inkomenssteun te besteden aan jonge boeren en de inzet voor een nieuw GLB zal zijn dat voor die 2 procent ook gerichte investeringssteun aan jonge boeren zal meetellen.

Eenvoudiger

Ten slotte heeft Nederland zich in de onderhandelingen ingezet voor een eenvoudiger GLB. Een aantal positieve ontwikkelingen op dit vlak zijn de ruimte voor lidstaten om nationale implementatie te vereenvoudigen en de directe betalingen, anders dan onder het huidige GLB, die rechtstreeks worden gebaseerd op hectares zonder een ingewikkeld systeem van betalingsrechten. Desondanks blijft er veel ruimte voor verbetering en is er afgesproken dat ook in net vervolgtraject, waarbij de Raad en het Europees Parlement met elkaar in gesprek gaan, vereenvoudiging blijvend op de agenda wordt gehouden.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.