Naar hoofdinhoud

Grondwaterstand bepalend voor nieuw funderingslabel

Grondwaterstand bepalend voor nieuw funderingslabel

Na de droge zomer in 2018 werden een groot aantal Nederlanders geconfronteerd met scheuren in hun huizen. (foto: Wikimedia Commons).

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is bezig met de ontwikkeling van een funderingslabel. Elk woonhuis krijgt voor de staat van de fundering een label dat varieert van A tot E. Het label wordt bepaald door te kijken naar indicatoren die sterk samenhangen met een te lage grondwaterstand. Zo ontstaat paalrot als funderingspalen tijdelijk droog hebben gestaan en kunnen niet onderheide panden in een periode van droogte door een lage grondwaterstand plotseling verzakken.

Na de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) regende het destijds meldingen uit nieuwe gebieden, zoals het rivierengebied. Het ging vooral om huizen die direct op de ondergrond zijn gefundeerd. Voor 2018 waren de funderingsproblemen beperkt tot huizen die op houten palen stonden. Volgens het KCAF lopen in Nederland zo’n 1 miljoen woningen een serieus risico om te verzakken. Het televisieprogramma De Monitor besteedde onlangs in een uitzending aan de nieuwe funderingsproblemen.

Funderingsherstel

Vanaf medio volgend jaar nemen taxateurs het funderingslabel van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek mee in hun rapporten. Een slecht label zorgt ervoor dat je huis een stuk minder waard wordt. Op de website van KCAF draait nu een testversie van het programma waarmee het funderingsrisico van alle huizen in Nederland in kaart zijn gebracht. Om de funderingen te herstellen is volgens het kenniscentrum tot 2050 zo’n 65 miljard euro nodig. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun fundering en de kosten voor herstel kunnen oplopen tot 100.000 euro. Sommige gemeenten bieden daarom goedkope leningen aan.

Infiltratiesysteem

In een periode van droogte houden de waterschappen de waterstanden zo hoog mogelijk. Toch zijn de waterschappen niet verantwoordelijk voor het droogvallen van funderingspalen. Huiseigenaren van huizen op houten palen moeten zelf maatregelen treffen. Zij kunnen bijvoorbeeld investeren in een infiltratiesysteem dat ervoor kan zorgen dat funderingspalen ook tijdens een periode van droogte onder water blijven.

Urgentie

Bij circa 125.000 woningen gaat het om een fundering met de slechte labels D (iets minder urgent) en E (urgent). Het leeuwendeel van de 1 miljoen woningen met een funderingsrisico heeft label C. Dit label wordt tamelijk neutraal omschreven als: ‘Licht verhoogd risico’.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.