Naar hoofdinhoud

Handreiking initiatiefnemers zilte teelt en aquaculturen

Handreiking initiatiefnemers zilte teelt en aquaculturen

De Antea Group stelde in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een rapport op om groene investeerders met initiatiefnemers van kansrijke pilots rondom zilte teelt en aquaculturen te verbinden. Het doel hiervan is om de komende tijd matches te krijgen tussen initiatiefnemers van projecten rond de Waddenzee en investeerders voor verdere verkenning, ontwikkeling en uiteindelijk ook financiering van het initiatief. Deze ontwikkelingen passen goed binnen het thema ‘Randen van het Wad’ van PRW en dragen bij aan duurzaam economisch medegebruik in het gebied.

Eerder heeft Acacia Water een analyse uitgevoerd naar bestaande en in ontwikkeling zijnde initiatieven die meebewegen met verzilting. Uit de resultaten van deze analyse bleek dat er zeker mogelijkheden zijn met verschillende teelten, maar dat veel initiatieven nog in de kinderschoenen staan.

Aanleiding

Door de klimaatverandering dreigt een toenemende verzilting van de landbouwgronden in het Noordelijk kustgebied. Ook neemt de beschikbaarheid van zoet water in de zomerperiode af. Deze verziltingsproblematiek en beperking van de zoetwatervoorraden maakt het noodzakelijk in te zetten op een strategie van ‘zoutadaptatie’. Enerzijds leidt dit tot betere benutting van het beschikbare zoetwater en terugdringing van de verzilting, anderzijds tot de ontwikkeling van landbouwproducten die beter bestand zijn tegen water met een hoger zoutgehalte. Dit biedt de gangbare landbouw kansen om langer te overleven, maar tegelijkertijd ook de kans om initiatieven te ontplooien waarmee optimaal kan worden ingespeeld op de toenemende verzilting in de grond rondom het Wad.

Lopende projecten

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven geweest of deze zijn nog gaande, maar vaak zijn dit wetenschappelijk praktijkonderzoek of lokale initiatieven van een individuele ondernemer. Als gevolg hiervan is weinig informatie vastgelegd en betreft het veelal pionierende activiteiten zonder concreet bedrijfsplan. Daarnaast blijkt veel kennis niet beschikbaar voor derden of zit het in de hoofden van de ondernemers. Als initiatieven geen doorgang vinden, valt vrijwel niet de oorzaak hiervan te achterhalen. Hierdoor zijn er op dit moment geen pilotprojecten die voorgelegd kunnen worden aan potentiële investeerders.

Handreiking

Initiatiefnemers die hun ideeën concreet willen uitvoeren moeten vele stappen zetten. Niet onbelangrijk is het vergaren van de benodigde financiën voordat pilotprojecten daadwerkelijk kunnen starten.  Hiervoor is een handreiking opgesteld. Deze handreiking vormt een leidraad bij het uitwerken van het initiatief tot een bedrijfsplan en business case. En hiermee wordt aangegeven wat investeerders beweegt, waar zij op letten en welke informatie in de vorm van een toegesneden bedrijfsplan bijdraagt aan het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Met deze handreiking hopen we initiatiefnemers informatie aan te reiken die hen helpt om financiering voor hun pilotprojecten te vinden.

Meer informatie:
Bij Titian Oterdoom van PRW

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.