Naar hoofdinhoud

Hergebruik van RWZI-effluent in de landbouw

Hergebruik van RWZI-effluent in de landbouw

Dat leek de conclusie van de 53 deelnemers aan de 11e ENVAQUA TechTalk over water hergebruik in de landbouw. De Expertgroepen Natuurlijke Kringloopsluiting en Watercycle organiseerden samen met LTO Nederland en Centre of Expertise Watertechnology een online bijeenkomst waarin dit vraagstuk vanuit alle hoeken bekeken werd.

Michael van der Schoot van LTO Nederland beschreef het belang van een goede en gezonde bodem voor goede opbrengsten. Maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Wie beter dan akkerbouwer Klaas Schenk kan die vraag beantwoorden. Zijn bedrijf richt zich op het produceren van pootgoed, zaaizaad en uien en ligt in de Oostpolder in het noorden van Noord-Holland. Deze polder heeft last van verzilting door de nabijgelegen Waddenzee en heeft net als de rest van Nederland last van langere periodes van droogte. Klaas gaat een start maken met druppelintegratie om zo zijn zoet water behoefte terug te brengen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de Oostpolder en deelt de zorgen over een duurzame watervoorziening daar. Wybo Nijdam gaf aan hoe er met maatregelen voor wordt gezorgd dat meer zoet water in de polder kan worden vastgehouden en de intrusie van brak of zout water zo veel mogelijk kan worden beperkt. Wybo vertelde over de RWZI in Haaksbergen waar RWZI-effluent wordt hergebruikt in de landbouw en de ‘energie- en. grondstoffenfabriek’, een initiatief van de Nederlandse waterschappen om water en nutriënten terug te winnen uit afvalwater en energie te produceren.

Rommie van der Weide van ACCRES (Wageningen Universiteit) vertelde over de ontwikkelingen bij het opwerken van RWZI-effluent o.a. met algenteelt. Daar valt veel te halen, zowel qua nutriënten (stikstof en fosfaat) als water. ENVAQUA-leden VDH Watertechnology, Van Remmen en Water Future gaven daarna hun visie op het desinfecteren van RWZI-effluent, het ontzouten ervan en over het beschermen van leidingen en tanks tegen aangroei.

In de discussie die volgde werd duidelijk dat we met z’n allen klaar zijn voor het opwerken van RWZI-effluent t.b.v. het aanvullen van zoet water in door brak water bedreigde polders. Europese regelgeving staat het toe, het is mogelijk pathogenen en nutriënten en organische microverontreinigingen te verwijderen. En als Deze boer en dit waterschap representatief zijn, zijn boeren en waterschappen heel gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan.

Veel dank aan de organiserende Expertgroepen en presentatoren. We hebben met elkaar een stap gemaakt vandaag!

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.