Naar hoofdinhoud

Hoogheemraadschap partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Hoogheemraadschap partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

We gaan ons nog sterker inzetten voor biodiversiteitsherstel. Dat heeft ons bestuur op 9 december besloten. Waar mogelijk zal biodiversiteit onderdeel zijn van het beheer en onderhoud van dijken, waterlopen en afvalwaterzuiveringen. Ook wordt HHNK partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat is opgericht om krachten en kennis te bundelen.  

De natuur in Nederland vraagt om een goed evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een variatie is in soorten, oftewel dat er genoeg biodiversiteit is. Biodiversiteit moeten we koesteren, want deze is van invloed op de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Wij kunnen bijdragen aan biodiversiteit in onze eigen werkgebieden waardoor we een win-winsituatie krijgen, want door verbetering van de biodiversiteit verbetert onze waterkwaliteit. Daarom gaan we dit partnerschap aan met een groot aantal terrein-, natuur- en waterbeheerders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Hoogheemraad Saskia Borgers: “We nemen als maatschappelijk verantwoordelijke overheid graag onze rol in het versterken van biodiversiteit. Met onze dijken, waterlopen en zuiveringen hebben we daar veel mogelijkheden voor. Ons uitgangspunt is werk met werk te maken, logische combinaties te zoeken en binnen onze huidige financiële kaders te blijven. Dat doen we al met het aanleggen van bloemrijke dijken en duurzaam oeverbeheer.”

Kerntaken

HHNK is primair verantwoordelijk voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. In dit dagelijkse werk worden de kansen voor biodiversiteit meegenomen. Zo zijn in de Hondsbossche Duinen bij Petten natuurwaarden gecreëerd, worden dijken waar het kan ingezaaid met bloemen en wordt het zogenaamde sinusmaaien toegepast. Bij deze aanpak blijft een deel van de flora staan ten gunste van de insectenpopulatie en bloemen. Ook werken we onder meer met gemeenten samen aan het vergroenen van de leefomgeving in het kader van hittestress. We ondersteunen eveneens initiatieven van partners en inwoners met kennis en informatie over natuurvriendelijk bodem- en waterbeheer. Door ervaringen te delen en initiatieven te koppelen helpen we mee de initiatieven van inwoners om bloemrijke dijken in te zaaien en nest- en vleermuiskasten te plaatsen verder te brengen.

Deltaplan

In ons streven de biodiversiteit te herstellen staan we niet alleen. Ruim 100 organisaties in Nederland hebben zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. HHNK nu dus ook. Het Deltaplan is een initiatief van natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die de handen ineen hebben geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen in dit initiatief. Intussen zijn meer dan 100 organisatie aangesloten, waaronder veel waterschappen. Saskia Borgers: “Waterschappen zijn erg belangrijk voor deze samenwerking. Wij beheren immers een enorm groot deel van het watersysteem, lintvormige objecten als dijken en duinen en we hebben veel terreinen. Wij kunnen een verschil maken. Daarom heeft HHNK besloten partner te worden van dit mooie initiatief. Wij kunnen onze kennis en ervaringen delen met de andere partners en andersom kunnen wij ook van hen leren.”  

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.