Naar hoofdinhoud

Hoogheemraadschap start gebiedsgerichte aanpak water rondom Poeldijk

Hoogheemraadschap start gebiedsgerichte aanpak water rondom Poeldijk

Het Hoogheemraadschap van Delfland is deze week gestart met de gebiedsgerichte aanpak in de glastuinbouwgebieden rondom Poeldijk.

In deze aanpak werken het waterschap, Glastuinbouw Nederland en Omgevingsdienst Haaglanden samen aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen op het oppervlaktewater. In 2014 is in de eerste polders gestart met de gebiedsgerichte aanpak.

‘Met succes’, stelt voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland. ‘Door samen met de toezichthouders een ronde op de bedrijven te maken, worden de risico’s in kaart gebracht en praktische oplossingen gevonden om emissies te voorkomen. In veel gebieden is de waterkwaliteit sindsdien sterk verbeterd, zo blijkt uit de metingen.’

Verhoogde waarden

In totaal telt het werkgebied van Delfland ruim vijftienhonderd glastuinbouwbedrijven, met het merendeel in het Westland en Oostland. ‘Gebieden die al eerder aan de gebiedsgerichte aanpak hebben deelgenomen, worden ook blijvend gemonitord. Als er verhoogde waarden van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, wordt naar de oorzaak gezocht’, aldus Vooijs.

Het project zorgt voor extra bewustwording. Vooijs: ‘Vaak zijn het stommiteiten die gemakkelijk hadden kunnen worden voorkomen. Door niet gelijk boetes uit te delen, maar samen naar verbeteringen te zoeken, krijgen ondernemers meer zicht op hun bedrijfsvoering en eventuele negatieve effecten op de waterkwaliteit.’

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.