Naar hoofdinhoud

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert de komende maanden op naleving van teeltvrije zones. Hiermee wil het hoogheemraadschap gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terugdringen en de waterkwaliteit verbeteren.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer van het Rijk zijn voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. Het water kan bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd raken door onder meer het meespuiten van sloten, sloottalud of het verwaaien van de stoffen naar het oppervlaktewater. Het is dus van groot belang dat telers voor het planten van het gewas rekening houden met de teeltvrije zone, geeft HHNK aan.

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de juiste spuitdruk wordt gespoten en dat daarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor driftreductie. Bij een conventionele veldspuit is deze drukregistratievoorziening verplicht. Maken boeren gebruik van aanvullende driftreducerende voorzieningen, dan is er geen drukregistratievoorziening nodig.

Voor de gewassen die op 1 januari 2021 al zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter aan te leggen, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die na 1 januari 2021 worden geplant of gezaaid, geldt geen overgangstermijn.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.