Naar hoofdinhoud

ILT: onzorgvuldig werk boorbedrijven risico voor bodem en grondwater

ILT: onzorgvuldig werk boorbedrijven risico voor bodem en grondwater

Boorbedrijven houden zich bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen niet aan de regels om de bodem te beschermen. Als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt, raken bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden verontreinigd. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een zogeheten signaalrapportage. Ze wil dat boorbedrijven zorgvuldiger gaan werken en dat omgevingsdiensten en gemeenten het toezicht verbeteren.

“Het is niet de eerste keer dat we hier op problemen stuiten. We hebben daarom extra toezicht gedaan en onze bevindingen zijn zorgelijk”, zegt Quirine Diesbergen, programmamanager bodem van ILT. “Bodemenergie is een belangrijk onderdeel in de energietransitie, maar als de aanleg ervan milieurisico’s met zich meebrengt, dan is dat een slechte zaak.” 

De inspectie stelt dat bij het afvullen en opnieuw afdichten van boorgaten fouten worden gemaakt. Ook gebruiken boorbedrijven milieuschadelijke stoffen en wordt op verontreinigde locaties onvoldoende rekening gehouden met de onderliggende schone en diepere bodemlagen. Deze lagen moeten beter worden bescherm, aldus de inspectie. “In diepere bodemlagen is namelijk schoon grondwater aanwezig dat kan worden gebruikt als drinkwater. Schoon grondwater is van belang voor de kwaliteit van ons drinkwater.”

Speciaal toezicht
ILT heeft in de periode van 2016 tot en met 2020 speciaal toezicht gehouden op de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. De dienst stelt vast dat de boorbedrijven zich niet aan de regels houden zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Tussen 2016 en 2018 was de naleving van de regels bij de aanleg van bodemenergiesystemen slecht. Dat werd later beter, maar toch stelde de dienst in 2019 bij 75 procent van de inspecties nog afwijkingen van de normen vast, aldus het rapport.

Ook schort het aan het toezicht, aldus ILT. Dat is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar vele hebben de taak overgedragen aan omgevingsdiensten. De inspectie beveelt aan om het toezicht te intensiveren. Voorts moeten boorbedrijven worden verplicht om de locatie en tijd van uitvoering van de boring voor alle toezichthouders (zowel privaat als publiek) inzichtelijk te maken, aldus de inspectie. Zij gaat omgevingsdiensten en gemeenten helpen met kennisoverdracht om het toezicht te verbeteren. Ook blijft ze zelf steekproefsgewijs controles uitvoeren.


50.000 GESLOTEN SYSTEMEN

Bodemenergiesystemen zijn sinds het begin van deze eeuw grootschalig toegepast. Naar schatting werkten er in 2018 al zo’n 50.000 gesloten systemen, schrijft de inspectie. “Gezien de doelstellingen voor de gebouwde omgeving van het tweede klimaatakkoord, zal de toepassing van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen naar verwachting verder doorgroeien. In 2050 heeft naar verwachting 10 tot 30 procent van de gebouwen in Nederland een bodemenergiesysteem.”


MEER INFORMATIE
Rapport ILT

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.