Naar hoofdinhoud

In 2021 start vier nieuwe akkerbouwgerelateerde onderzoeken

In 2021 start vier nieuwe akkerbouwgerelateerde onderzoeken

Vier onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw zijn door Topsector Agri & Food goedgekeurd. Het betreft onderzoeken naar het ontrafelen van de waardplantenstatus van stengelaaltjesrassen, het ontwikkelen van praktische adviezen op het vlak van integraal bodembeheer, het verwaarden van meststromen van nieuwe stalsystemen en de rol van gewasresten, groenbemesters en onkruiden op de overleving van ziekteverwekkers bij suikerbieten. Voor deze onderzoeken 8 miljoen euro beschikbaar.

Vier nieuwe onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw zijn door Topsector Agri & Food goedgekeurd. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bodem, bemesting, stengelaaltjes en gewasresten. De totale bijdrage van BO Akkerbouw bedraagt 1,9 miljoen euro. Door bijdragen van andere partijen en een verdubbeling door de Topsector bedraagt de totale waarde van de projecten meer dan 8 miljoen euro. Dat is een ruime verviervoudiging van de bijdrage van akkerbouwers.

Acht ingediende projecten

Na de goedkeuring van veertien projecten in 2019 was BO Akkerbouw met acht ingediende projecten dit jaar bescheiden in het indienen van projecten. Van deze acht zijn er dus uiteindelijk vier goed gekeurd. „We hebben vooral gekeken naar de verlenging of uitbreiding van bestaande goedlopende projecten”, legt BO Akkerbouw directeur André Hoogendijk uit. Hij is tevreden met de vier goedgekeurde projecten. Wageningen University & Research is de (hoofd)uitvoerder van de onderzoeken die allemaal begin 2021 zullen starten. De onderzoeken passen binnen het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw.

1. Stengelaaltjesrassen

Nederland telt meer dan twintig stengelaaltjesrassen die van elkaar verschillen voor wat betreft de waardplant. Er is geen inzicht beschikbaar van de aanwezige rassen. Dit project stelt zich tot doel om de waardplantenstatus van de in Nederland voorkomende stengelaaltjesrassen te ontrafelen. Daardoor kunnen akkerbouwers gerichte maatregelen nemen die passen bij het desbetreffende ras.

2. Bodembeheer

Doel van het project ‘Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk’ is het ontwikkelen van nieuwe kennis en integreert de kennis opgedaan uit eerdere onderzoeken rond de bodem. Het project ontwikkelt op basis hiervan samen met de partners praktische adviezen voor boeren en erfbetreders voor een integraal en duurzaam bodembeheer. Het project volgt op de lopende PPS Beter Bodembeheer.

3. Betere mest

Het project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’ richt zich op de verwaarding van meststromen van nieuwe stalsystemen. Het is van belang dat nieuwe meststromen aansluiten op de behoeften van de afnemers, waaronder akkerbouwers. Het project dient bij te dragen aan de optimalisatie van stalsystemen, de tussenbewerking en de toepassing in het veld.

4. Gewasresten

Het project ‘Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband’ richt zich op de rol van gewasresten van diverse gewassen, groenbemesters en onkruiden op de overleving van ziekteverwekkers van suikerbiet in het bouwplan. Het gaat om percelen in de jaren dat er geen bieten staan. Het onderzoek is een aanvulling op de lopende PPS Gewasrestenmanagement tegen ziekten van BO Akkerbouw.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.