Naar hoofdinhoud

Kansenkaarten klimaatbuffers

Kansenkaarten klimaatbuffers

Met kansenkaarten wil de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers plan- en beleidsmakers inspireren om natuurlijke oplossingen meer in te zetten bij ingrepen die nodig zijn om Nederland voor te bereiden op de klimaatverandering.

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers is een verbond van acht natuurorganisaties. Vera Geelen van Staatsbosbeheer is de coördinator. “We hebben ons ongeveer 15 jaar geleden verenigd in de doelstelling om nature based solutions meer mainstream te maken. We hoeven inmiddels niet meer uit te leggen wat dit begrip betekent, maar het blijft belangrijk dat dit gedachtegoed wordt opgepakt door beleidsmakers en andere beslissers. Te vaak wordt nog automatisch voor technische oplossingen gekozen.”

Met klimaatbuffers bedoelt Geelen gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Dit kan door rivieren te verbreden of waterberging in laag Nederland te realiseren.“Dit levert robuuste gebieden op, die bijvoorbeeld beter in staat zijn hitte te temperen of water op te vangen. Onze kansenkaarten zijn bedoeld om te laten zien wat er ook mogelijk is. Werken met de mogelijkheden van de natuur is goedkoper, is goed voor de biodiversiteit en voor de levenskwaliteit.”

Tot concrete actie inspireren
Met de kansenkaarten wil de coalitie beleidsmakers inspireren en laten zien waar concrete acties mogelijk zijn. Geelen: “Zeespiegelstijging, hoog water, clusterbuien en droogte zijn gevolgen van klimaatverandering. Nederland moet daar iets mee. De kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers brengen op basis van de ondergrond en het watersysteem in beeld waar de mogelijkheden liggen voor natuurlijke oplossingen. We doen ook suggesties bijvoorbeeld waar met dubbele dijken verzilting kan worden tegengegaan en waar voor de steden kansen zijn om het hoofdwatersysteem aan te pakken.”

De kansenkaarten worden verwerkt in de Klimaateffectatlas. “Klimaatverandering, adaptie en mitigatie zijn hele brede onderwerpen. Wij willen laten zien hoe je concreet opgaven met natuur kunt oplossen en als het even kan ook integraal koppelen van de klimaatopgave aan andere opgaven.”

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.