Naar hoofdinhoud

LTO en LNV werken samen aan weerbare teelt

LTO en LNV werken samen aan weerbare teelt

Dertien regionale pilotprojecten vormen de bouwstenen van praktijkprogramma Weerbaarheid in de Praktijk. Het ministerie van LNV en LTO werken hierin samen aan het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen voor de plantaardige sectoren. Daarin is een centrale rol voor de teler weggelegd.

Het praktijkprogramma is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van LNV. Doel is om via de pilotprojecten te werken aan een betere weerbaarheid van planten. De projecten worden uitgevoerd in verschillende plantaardige sectoren en gefaciliteerd door zowel de overheid als het bedrijfsleven.

De inzet is om via kruisbestuiving tussen de afzonderlijke projecten de sectoren optimaal gebruik te laten maken van elkaars bevindingen. In een reactie op de aankondiging van het praktijkprogramma zegt Susanna Sütterlin namens het ministerie van LNV dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om gewassen op een duurzame en verantwoorde wijze te produceren.

‘LNV wil graag in samenwerking met de betrokken partijen geïntegreerde gewasbescherming versterken’, verklaart zij. ‘Het is goed dat in dit programma de teler centraal staat. Hij kan als geen ander aangeven welke innovatieve oplossingen passen in zijn bedrijfsvoering.’

Juiste bouwstenen nodig

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde planten van LTO Nederland, benadrukt dat het programma zich richt op het faciliteren en begeleiden van telers in de transitie naar weerbaar telen. ‘Plantaardige sectoren staan voor grote uitdagingen. Om onze teeltsystemen toekomstbestendig te maken en knelpunten op te lossen, hebben we de juiste bouwstenen nodig. Met dit programma en de bijbehorende pilots zetten we de teler centraal. Het is een gezamenlijke en proactieve manier om de transitie in gang te zetten.’

De kern van het praktijkprogramma is volgens beleidsmedewerker Peter Knippels van LTO Nederland de versnelde doorontwikkeling naar weerbare, vrijwel emissieloze teeltsystemen. ‘Het is onze verantwoording dat we de gereedschapskist van ondernemers gevuld houden. Zij hebben steeds meer moeite om met de huidige maatregelen en middelen hun gewassen gezond te houden. Een goede balans tussen korte en lange termijn is daarom belangrijk. LTO blijft zich daarvoor inzetten.’

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.