Naar hoofdinhoud

LTO Noord stapt uit overleg Waddenbaai

LTO Noord stapt uit overleg Waddenbaai

LTO Noord in Hollands Kroon wil niet langer meepraten over de gebiedsplannen voor de Waddenbaai. De landbouworganisatie is negatief verrast door de scenariostudie Amstelmeer Waterrijk die de provincie heeft laten schrijven voor het gebied rondom het Amstelmeer.

LTO Noord is vorige week uit de stuurgroep gestapt. Ook de gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven dat verder praten voorlopig geen zin heeft. Ook zij is onaangenaam verrast door de plotselinge koerswijziging die nu met de nieuwe studie lijkt te worden ingezet.

Provincie Noord-Holland heeft beide partijen per mail gevraagd om toch aangehaakt te blijven bij het verdere proces. ‘Dat heeft voor ons geen zin zolang deze scenariostudie als uitgangspunt wordt meegenomen in de verdere gesprekken,’ stelt afdelingsvoorzitter Wim Mostert van LTO Noord.

Er wordt al ruim vijf jaar gesproken over de ruimtelijke invulling voor het gebied rondom het Amstelmeer, oftewel een groot deel van de voormalige gemeenten Wieringermeer en Wieringen. Daar komen thema’s als natuur, landschap, water, recreatie en landbouw in terug. ‘En die laatste component is totaal niet meer vindbaar in de scenariostudie’, stelt Mostert.

Vier scenario’s

De bewuste studie is opgesteld door ruimtelijk adviesbureau APPM, dat vier scenario’s uitwerkte met vooral waterrijke, natuurlijke en recreatieve componenten. ‘Aan een economische onderbouwing ontbreekt het’, zegt Mostert. ‘Terwijl we wel onze inbreng hebben gegeven.’

Het steekt Mostert vooral dat verzilting als motief wordt gebruikt om grote delen van het gebied anders in te richten. ‘Daar zou voor de landbouw geen bestaansrecht meer zijn. Wat gemakshalve wordt vergeten, is dat het waterschap juist allerlei inspanningen doet om de zoetwatervoorziening in dat gebied op peil te houden.’

Open verbinding met Waddenzee

In het scenario ‘Groot Amstelmeer’ gaat zo’n 12 vierkante kilometer aan akkerland verloren, mede om het Amstelmeer in oppervlakte te verdubbelen. Ook staat een open verbinding met de Waddenzee ingetekend. ‘Eigenlijk worden we daarmee weer jaren teruggeworpen in de tijd’, stelt Mostert. ‘De laatste plooien voor het herstel van het mislukte Wieringerrandmeer zijn nog amper gladgestreken.’

Ook een vroeger plan over het herstel van het historische krekenstelsel is weer in de studie terug te vinden. ‘Als dat soort luchtfietserij door de provincie als serieus uitgangspunt wordt genomen, is verder praten voor ons zinloos’, besluit de LTO Noord-afdelingsvoorzitter.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.