Naar hoofdinhoud

Miljoenen voor aanpak droogte in Oost-Nederland

Miljoenen voor aanpak droogte in Oost-Nederland

Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de problemen door droogte in het werkgebied aan te pakken. De meeste investeringen zijn gericht op het vasthouden van regenwater.

Het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel ligt in Oost-Nederland, een gebied met zandgronden die grotendeels afhankelijk zijn van regenwater. Het waterschap wil regenwater langer vasthouden, want er zijn in de drie droge jaren 2018, 2019 en 2020 grote problemen geweest met de watervoorziening, ook voor de land- en tuinbouw.

Het waterschap besteedt 5,5 miljoen euro aan het plaatsen van droogtestuwen en duikerafsluiters in sloten. Dat gebeurt samen met boeren en grondeigenaren. Doel is dat er in 2027 250 droogtestuwen zijn geplaatst en ongeveer vierhonderd duikerafsluiters in sloten. Een droogtestuw regelt het waterpeil in een sloot. Een duikerafsluiter zorgt ervoor dat een sloot niet via een duiker leegloopt.

In totaal zijn sinds 2018 140 droogtestuwen en meer dan 150 duikerafsluiters geplaatst. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen.

Regenwater vasthouden

Samen met provincie Gelderland geeft waterschap Rijn en IJssel 20 miljoen euro uit om regenwater in de Achterhoek en op de Veluwe langer vast te houden. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen om de gevolgen van extreme regenval beter te kunnen beheersen. Deze maatregelen maken deel uit van het programma ‘Zoetwatervoorziening Oost-Nederland‘, waaraan 67 organisaties in vier provincies meedoen.

In de komende zes jaar wordt in totaal 200 miljoen euro geïnvesteerd in Oost-Nederland. Een kwart van dat bedrag betaalt het Rijk uit het Deltafonds. De rest komt van de 67 regionale partners in het programma ‘Zoetwatervoorziening Oost-Nederland’, waaronder de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Utrecht, vier waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.