Naar hoofdinhoud

Miljoenensubsidie NWO voor onderzoeksprogramma AquaConnect

Miljoenensubsidie NWO voor onderzoeksprogramma AquaConnect

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën.

Het totale budget voor AquaConnect is ongeveer zes miljoen euro, want bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen twee miljoen euro bij. In het onderzoeksprogramma staan oplossingen centraal waarmee Nederland en ook andere deltagebieden zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening kunnen worden. Dan kunnen in de toekomst zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte worden voorkomen.

Huub Rijnaarts

Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe. “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.”

Slimme waterverbindingen
Om te zorgen voor zoetwater, worden vooral afvalwater en brak grondwater gezuiverd. De deelnemers aan het consortium gebruiken een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. De overheid kan deze methode daarna gebruiken in regelgeving.

Er wordt niet alleen ingezet op chemische maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.

Het streven is om in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om Zuid-Holland, regio Groot Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. De onderzoekers van AquaConnect bouwen voort op de opgedane kennis in eerdere en huidige innovatieprogramma’s, zoals COASTAR, Lumbricus en Water Nexus.

Economische kansen binnen sleuteltechnologieën
NWO heeft behalve voor AquaConnect ook miljoenenbedragen toegekend voor vijf innovatieve onderzoeksprogramma’s op andere terreinen. Bij elkaar gaat het om 22 miljoen euro. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Perspectief-programma van NWO. Dit richt zich op het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën.

In een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt opgemerkt, dat in de consortia alle spelers deelnemen die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk. “Bij het programma dat zoetwatertekorten wil oplossen, werken de onderzoekers zowel met ingenieursbureaus en waterbedrijven samen als met waterschappen, gemeenten en provincies.”

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.