Naar hoofdinhoud

Natuurinclusieve bedrijfsvoering

Natuurinclusieve bedrijfsvoering

Natuurinclusieve landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Door natuur een prominentere plek te geven binnen het bedrijf, andere gewassen te telen of stikstofemissies te beperken, wordt biodiversiteit op en rond het bedrijf bevorderd. Voor de ondernemer is het belangrijk dat het verdienvermogen van de onderneming op peil blijft.
Het herstellen van biodiversiteit vraagt om een integrale benadering van de bedrijfsvoering. Op het bedrijf grijpt alles op elkaar in: landgebruik, veebezetting, natuurmaatregelen, afzet, bedrijfseconomie, arbeidsfilm et cetera. Om de biodiversiteit te verbeteren zal het nemen van één maatregel niet voldoende zijn; er moet meer gebeuren. Juist de inzet van meerdere maatregelen kan uiteindelijk leiden tot een positief effect op de biodiversiteit.
Deze brochure beschrijft praktische maatregelen die melkveehouders en akkerbouwers kunnen nemen om tot een natuurinclusievere bedrijfsvoering te komen. Sommige maatregelen zijn eenvoudig in te passen, andere zijn moeilijker en vragen aanpassing van management en kennis. Per maatregel wordt kort ingegaan op de bijdrage aan biodiversiteit, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de impact op kosten en opbrengsten voor verschillende bedrijfstypen.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.