Naar hoofdinhoud

Natuurpilots met een jaar verlengd

Natuurpilots met een jaar verlengd

De drie pilots in Noord-Holland voor duurzaam natuurbeheer worden minimaal met een jaar verlengd. De provincie en betrokken landbouw- en natuurorganisaties hebben dat gezamenlijk besloten, nu blijkt dat de praktische aanpak toch nog te complex is.

De afgelopen periode is in drie gebieden geprobeerd om met agrarisch ondernemers beheerafspraken te maken voor de langere termijn, waarbij veel ruimte is voor maatwerk. Het betreft de Mijzenpolder, de Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld. Mede de uitbraak van corona heeft er volgens de provincie voor gezorgd dat het proces ernstig is vertraagd.

Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland erkent dat de pandemie het er niet eenvoudiger op heeft gemaakt. ‘Maar ook zonder corona denk ik niet dat we er nu uit zouden zijn gekomen. Dat heeft te maken met een samenspel van diverse factoren, waaronder de lange aanlooptijd voor het bepalen van de spelregels voor dit hele proces.’

Stikstof en bodemdaling

Ook andere dossiers met een groot effect op de landbouw, zoals stikstof en bodemdaling, spelen een rol, merkt Briët op. ‘Dat maakt discussies soms wat gevoeliger en heeft het vertrouwen in goede oplossingen wel wat onder druk gezet.’

Toch zegt Briët optimistisch te zijn dat de stuurgroep binnen een jaar nog ver kan komen. ‘Ook omdat we niet op zoek gaan naar de ideale aanpak voor de eeuwigheid. De pilots zijn er vooral om te experimenteren in het veld met nieuwe vormen van beheer. Daar kunnen vervolgens de goede elementen uit worden meegenomen.’

Onnodig schade

Voorzitter Frank de Wit van het agrarisch collectief Water, Land en Dijken vindt het van groot belang dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besluiten om het agrarisch natuurbeheer voor de Natuurnetwerk Nederland-gebieden ook een jaar langer door te laten lopen, tot eind 2022. ‘Als die regeling eind volgend jaar stopt, veroorzaakt dat veel onnodige schade.’

De Wit doelt op het draagvlak onder agrarisch ondernemers om natuur te blijven beheren. ‘Als de vergoeding wegvalt, neemt de motivatie af. Dat schaadt ook de natuur, terwijl we juist samen goede afspraken willen maken voor een duurzaam beheer op de lange termijn.’

Verlenging van de pilots maakt het verder mogelijk de gevolgen van drijfmestgebruik voor weidevogels en de natuurimpact van beweiding met schapen mee te nemen in de lopende onderzoeken. ‘De uitkomsten daarvan hebben gevolgen voor de perspectieven en instrumenten van de pilot,’ stelt de provincie in een nieuwsbrief.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.