Naar hoofdinhoud

NAV: ‘Aan ontpolderingsplan Westhoek werken we niet mee’

NAV: ‘Aan ontpolderingsplan Westhoek werken we niet mee’

Mogelijke plannen om het vruchtbare akkerbouwgebied in Westhoek (FR) in te richten als wisselpolder kunnen wat betreft NAV-voorzitter Teun de Jong direct de prullenbak in. Er is volgens hem totaal geen draagvlak voor onder de boeren in het gebied.

„Bij een wisselpolder is er gewoonweg sprake van ontpoldering en dan zou je in het gebied geen akkerbouw meer kunnen bedrijven. Dat dient hier totaal geen doel en daar werken we dus niet aan mee. De plannen worden ook niet gedragen door de boeren in het gebied”, zegt voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond resoluut. „In Nederland willen we heel erg veel, maar het kan niet zo zijn dat we voor alles wat we bedenken landbouwgrond gaan onttrekken. We hebben nu al een ernstig tekort aan landbouwgrond in Nederland.”

Bij een wisselpolder wordt er een gat in de buitenste dijk (een wisselpolder bestaat uit twee dijken) gemaakt zodat gedurende een lange tijd slib afgezet wordt en zo kanlaaggelegen land meegroeien met de stijging van de zeespiegel.

Volgens De Jong is er tot vorige week vrijdag niet met de boeren in het gebied gesproken over het idee voor een wisselpolder. „Tineke de Vries zit namens de landbouw in de stuurgroep voor de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer, vanuit daar kregen we het idee voor een wisselpolder in Westhoek te horen. Tineke heeft aangegeven dat wanneer de betrokken boeren niet voor vrijdagavond (28 mei, red.) ingelicht zouden worden, wij dat gingen doen. Want er kan niet over de boeren worden gesproken zonder eerst zelf met ze te praten. Dat gebeurde niet, daarom hebben wij, LTO Noord en NAV, dit naar buiten gebracht en de boeren ingelicht.”

Dijkversterking

Wetterskip Fryslân gaat de waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeteren. Voor de dijkversterking is een stuurgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van onder andere het Wetterskip, It Fryske Gea, de landbouw, gemeenten en Provincie Fryslân plaatsnemen. De dijkversterking wil het Wetterskip, waar mogelijk, combineren met het verbeteren van het landschap en de natuur. Hiervoor konden ideeën worden ingediend bij het Wetterskip.

Het idee voor een wisselpolder is er hier een van, vertelt een woordvoerder van het Wetterskip. Volgens woordvoerder staat er nog niks vast. „De wisselpolder is een van de ideeën waarvoor we een gebiedsproces gaan opstarten. We gaan dan ook het gebied in dit te bespreken. De communicatie daarover moet nog worden opgestart.”

Statenvragen en Kamervragen

De mogelijke plannen voor een wisselpolder in Westhoek houdt deze week de gemoederen flink bezig. Zo stelden de Friese Statenfracties van het CDA en de VVD begin deze week al Statenvragen over wat nu precies de plannen zijn voor het akkerbouwgebied in Westhoek. CDA-Statenlid Maaike Prins liet eerder aan Veldpost weten door de boeren uit het gebied te zijn getipt. „Maar vanuit de provincie zijn wij nog niet hierover geïnformeerd. Een merkwaardige gang van zaken. Daarom willen we ook van Gedeputeerde Staten weten of het klopt dat die plannen er zijn en wat de rol van de provincie hierin is. Het zou bijzonder zijn als Gedeputeerde Staten zouden meewerken aan een ontwikkeling waarbij een uniek en zeer vruchtbaar akkerbouwgebied aan zijn bestemming wordt onttrokken.” LTO Noord en andere landbouworganisaties lieten weten ‘furieus’ te zijn over het idee om het akkerbouwgebied als wisselpolder in te richten.

CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de mogelijke plannen voor het akkerbouwgebied in Westhoek. „Waarom worden hoogwaardige landbouwgronden bij dit project niet beschermd, terwijl met de pootaardappelen die in het gebied worden gekweekt wereldwijd 1 miljard mensen kunnen worden gevoed en er bij de teelt in dit gebied geen tot nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen hoeven worden gebruikt?”, wil het Kamerlid weten. Daarnaast vraagt Boswijk opheldering over het doel van het project: „Is het juist dat het doel van dit project is om het gebied in te richten als natuur/Natura2000 gebied en het behalen van doelen op het gebied van de Kadderichtlijn Water (KRW) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)?”

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.