Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Nieuw klimaatfonds voor verduurzaming landbouw

Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) lanceren samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Het fonds is bedoeld voor boerenbedrijven die willen verduurzamen. Dit is...

Lees meer

RIVM wil provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit verbeteren

Om de data van de verschillende meetnetten voor grondwaterkwaliteit eenduidig te kunnen samenbrengen in de Basisregistratie Ondergrond, is het nodig de kwaliteit en het beheer van de data uit...

Lees meer

Brabants pleidooi voor slimmer beregeningsbeleid

De Brabantse Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten en Brabants Landschap roepen de Brabantse waterschappen op om slimmer om te gaan met vergunningen voor beregening met grondwater. Er is volgens de...

Lees meer

‘Het Groene Hart heeft dorst, terwijl het water gewoon voorbij stroomt’

Vernatting van het veenweidegebied is nodig om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar dat kost veel water, en dat kan in droge zomers elders voor tekorten...

Lees meer

Onderzoek: miljoenen grondwaterputten dreigen op te drogen

Grondwatervoorraden staan op veel plekken in de wereld onder druk omdat grondwaterniveaus dalen. Volgens een Amerikaans onderzoek bevindt 6 tot 20 procent van de grondwaterputten zich niet veel...

Lees meer

Grow With The Flow: ondersteunt telers bij een verantwoord watergebruik

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s vanwege klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), de waterschappen Aa en Maas en Vallei en...

Lees meer

Natuurambities voor grote wateren vragen om meer natuurlijke dynamiek

De natuur in de grote wateren van Nederland is uniek en herbergt vele soorten. Om ervoor te zorgen dat deze natuur voor de toekomst behouden blijft, heeft de Rijksoverheid in 2015 natuurambities...

Lees meer

Klimaatverandering en de uit- en afspoeling van nutriënten

Door een verhoogde temperatuur en een grilliger neerslagpatroon neemt de uit- en afspoeling van nutriënten zeer waarschijnlijk toe. Zonder mitigerende maatregelen leidt dit tot verslechtering van de...

Lees meer

LTO: beleidskeuzes staan bodemdoelen in de weg

Minister Carola Schouten (LNV) zette vier jaar geleden de kwaliteit van de landbouwbodems hoog op de agenda. Ze hield onder meer een Bodemtop om kenners en expertise te bundelen. In haar...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.