Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Kansen en bedreigingen voor open teelten

Het verhogen van koolstof in de bodem én het verlagen van lachgasemissie in de akkerbouw. Het kan volgens onderzoekers via vijf maatregelen die in de praktijk ook kansrijk zijn. Van niet-kerende...

Lees meer

25 kuub water per uur op weiland als buffer voor droge zomer

Boeren bij het Gelderse Hengelo bevloeien vanaf deze week zes weken lang een deel van hun weilanden met 25 kuub water per uur. Nu er een neerslagoverschot is, willen de boeren dusdanig veel water in...

Lees meer

Herstel mosselbanken in Eems-Dollard

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium. Van 2018 tot 2020 legden onderzoekers van...

Lees meer

Coach gaat boeren in regio Rijnland helpen bij verduurzaming

Er is een nieuw loket voor boeren in de regio Rijnland, die vragen hebben over de verduurzaming van hun bedrijf. Zij kunnen zich melden bij het Landbouwportaal van Rijnland. Hier kunnen zij onder...

Lees meer

Zorgen over verbrakking in Polder Westzaan

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad willen de Polder Westzaan verbrakken. Agrarisch ondernemers in het gebied zijn bezorgd over de consequenties van de inlaat van zout water in hun...

Lees meer

Drinkbaar zoet, brak en Noordzeewater in Vlaanderen

e Vlaamse drinkwaterbedrijven Aquaduin, De Watergroep en Farys gaven op 15 januari 2022 het startschot voor een pilotinstallatie in Nieuwpoort om zowel zoet, zout als brak...

Lees meer

Achterhoekse boeren bevloeien weilanden zes weken lang

Boeren in het Gelderse ‘t Klooster bevloeien vanaf deze week zes weken lang doorlopend een deel van hun grond. Het idee achter het project is dusdanig veel water in de grond te pompen nu er een...

Lees meer

Strijd tegen droogte vraagt om structurele maatregelen

ennisinstellingen, waaronder KWR, hebben in opdracht van de waterschappen en de provincies onderzoek gedaan naar droogte op de hoge zandgronden. De conclusie is dat structurele maatregelen nodig...

Lees meer

Gedrag veranderen voor betere waterkwaliteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), gefinancierd door het ministerie van IenW, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, komt met een nieuwe Deltafact die laat zien hoe...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.