Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

FreshWater Watch nu ook in Nederland

Nederlanders kunnen nu meedoen aan een internationaal project waarbij burgers de kwaliteit van oppervlaktewater meten. FreshWater Watch stelt deelnemers in staat om te zien waar watervervuiling...

Lees meer

Van Hall Larenstein: voorkomen bodemverdichting is vooral oefening in geduld

Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Van Hall Larenstein windt er geen doekjes om: ongeduld is de grootste bedreiging voor een goede bodemstructuur. Dat zei hij woensdag tegen de deelnemers...

Lees meer

Hoe een ondergrondse wateropslag de oplossing kan zijn voor verdere verdroging van Nederland

Het zuiden van Nederland kreeg deze zomer te maken met grote overstromingen, maar in andere gebieden worstelen ze juist met droogte. Zoals Zeeland en de hoger gelegen zandgronden in Oost-Nederland....

Bekijk de video hier

Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland

Klimaatonderzoekers en waterexperts noemen het nieuwe IPCC-rapport verontrustend en alarmerend voor Nederland. Zowel de toename in weersextremen als de zeespiegelstijging kunnen in ons land...

Lees meer

Wateroverlast en droogte zijn twee kanten van dezelfde medaille

Geef het onderwerp ‘water’ daarom hoge prioriteit bij het maken van nieuw ruimtelijk beleid. Vanwege de toenemende vraag naar water, vooral door industrie, kan er een tekort ontstaan, stellen...

Lees meer

Weersextremen worden extremer: alle zeilen moeten worden bijgezet

Overstromingen, droogte, hitte: ze zijn talrijk en ze worden almaar extremer. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Op overheidsniveau moet...

Lees meer

Agrariër bedacht subirrigatiesysteem zonder kunststof drainslangen

Agrariër Joost Samsom uit Wilnis bedacht een slimme oplossing om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen. Hij brengt gangen in de grond aan die zorgen voor subirrigatie, zonder gebruik van...

Lees meer

Hoogheemraadschap start gebiedsgerichte aanpak water rondom Poeldijk

Het Hoogheemraadschap van Delfland is deze week gestart met de gebiedsgerichte aanpak in de glastuinbouwgebieden rondom Poeldijk. In deze aanpak werken het waterschap, Glastuinbouw Nederland en...

Lees meer

Interreg-project Zilte landbouw (SalFar)

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en vaker voorkomende periodes van droogte krijgen Groninger boeren in de toekomst mogelijk steeds meer te maken met verzilting van hun landbouwgrond. In het...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.