Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Glyfosaat geen milieuprobleem: Niet meer gevonden in oppervlaktewater

16 maart 2021Gewasbescherming7.468 keer gelezen6 reacties Glyfosaat is voor het milieu geen kritische stof. Op alle meetpunten van de waterschappen in Nederland is sinds 1997 slechts één keer een...

Lees meer

Europese commissie wil verhoging waterprijzen

11 maart 2021 In de nieuwe klimaatadaptatiestrategie die onlangs is gepresenteerd pleit de Europese Commissie voor het verhogen van de waterprijzen. Als water meer kost, zullen gebruikers er zuiniger...

Lees meer

Proeftuin Sediment Rijnmond oriënteert zich op testlocaties

16 maart 2021 Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Maar het gebaggerde zand of slib kan ook van grote waarde zijn voor het milieu en de veiligheid in...

Lees meer

‘s Werelds eerste oesterwieg basis voor meer Noordzeenatuur

17-MRT-2021 – Kippengaas als huls, vier houten balken als poten en honderden lege oesterschelpen om het gevaarte mee vol te stoppen. Het vergt wat knutselwerk, maar dan heb je ook wat: de...

Lees meer

Rechter: ‘Waterschap hoeft schade boeren niet te compenseren’

16 maart 2021 Waterschap Limburg hoeft de schade van boeren voor verloren oogsten door wateroverlast in de zomer van 2014 niet te compenseren. Dat heeft de rechtbank in Limburg dinsdag 9 maart...

Lees meer

Hoogheemraadschap tevreden over pilot Boeren meten Water

Enkele jaren geleden startte LTO Noord, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het hoogheemraadschap een samenwerking: ‘de Watercommissie’. Het doel van de...

Lees meer

Noord-Bevelandse akkerbouwers op speurtocht naar zoetwater

Twintig akkerbouwers van de ZLTO afdeling Noord-Beveland gaan vanaf eind deze maand twee jaar lang tweewekelijks metingen uitvoeren op vaste plekken in de brakke sloten op hun percelen. Doel hiervan...

Lees meer

Bodem verbeteren met champost

Bodem verbeteren met champost In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht....

Lees meer

Nationale watertransitie vereist’

In aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen pleiten de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, voor een nationale watertransitie. Dit hebben zij...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.