Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met...

Lees meer

Geologische Dienst Nederland maakt ondergrond zichtbaar

Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische...

Lees meer

Onderzees zoet grondwater mogelijk nuttig in kustgebieden met waterschaarste

In een wetenschappelijke studie hebben onderzoekers van Universiteit Utrecht en Deltares een schatting gemaakt van de hoeveelheid zoet grondwater die is opgeslagen in geologische lagen onder de...

Lees meer

Stowa werkt aan nieuwe ecologische beoordelingssystematiek om waterkwaliteit te monitoren

Jaarlijks steken de waterschappen tientallen miljoenen in de monitoring van de waterkwaliteit. Maatregelen om die kwaliteit te verbeteren, vragen veel investeringen. Ondanks deze inspanningen worden...

Lees meer

Onrust bij telers door opslag zoutwater Andijk

Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het...

Lees meer

Vitens roept Overijssel op ‘alles op alles’ te zetten om drinkwatertekort te helpen voorkomen

De druk op de drinkwatervoorziening is zo groot, dat het niet meer altijd vanzelfsprekend is dat inwoners en bedrijven in Overijssel drinkwater krijgen. Dat schrijft...

Lees meer

Studenten in Friesland op zoek naar gewassen met toekomst

De melkveehouders in het veenweidegebied ten noordoosten van Leeuwarden hebben al jaren te maken met bodemdaling. Het veen klinkt in. Zelfs zo erg, dat melkveehouders sommige percelen niet meer...

Lees meer

Geslaagde 4e Editie ZZK webinar ‘Praktijkkennisuur Verzilting’

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde een geslaagde 4e Editie van het ZZK webinar ‘Praktijkkennisuur Verzilting’ met als onderwerpen het project ‘FRESHEM-NL 3D-kartering’ en het...

Kijk hier terug

One answer to more sustainable desalination? Go 400m underwater

Norwegian start-up Waterise has developed a novel desalination approach to operate 400m underwater on the seabed, claiming huge savings on energy and footprint. Tom Freyberg speaks to the...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.