Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Waterlab Circulair Water in Flevoland gaat circulaire wateroplossingen testen

1 maart 2021 Waterlab Flevoland krijgt een vervolg in WaterLab Circulair Water. Doel is om innovaties van leveranciers van circulaire wateroplossingen met eindgebruikers in zeven praktijksituaties te...

Lees meer

Europese Commissie pleit voor slimme en snelle klimaatadaptatie

2 maart 2021 De Europese Commissie heeft 24 februari de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Commissie pleit voor snellere en slimmere maatregelen om...

Lees meer

Panacee of doos van Pandora?

klimaatadaptatie De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Dat heeft een goede reden. Deze nieuwe...

Lees meer

Programma Lumbricus levert ingrediënten voor watertransitie op

Het kennisprogramma Lumbricus dat zich richtte op de problematiek op de hogere zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, is na vier jaar afgerond. De resultaten leveren nuttige ingrediënten op voor de...

Lees meer

Van technologie naar ecologie

Bouwstenen voor brak water Over brakke wateren bestaat een groot gebrek aan kennis. Het project Brakke Wateren van Kennisimpuls Waterkwaliteit vult deze kennislacune en biedt het waterschappen een...

Lees meer

Peilgestuurde drainage blijft discussiepunt in preventie rond bruinrot

Er is nog veel onduidelijkheid over de mogelijke rol van drainage als mogelijke introductieroute voor bruinrot. In een aantal gevallen is drainage de waarschijnlijke oorzaak van de besmetting, maar...

Lees meer

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en...

Lees meer

Is desalination the answer to global freshwater scarcity?

New research has the potential to reduce the costs of desalination, making a life-saving resource more accessible. But without a shift in the way we think about “theoretically infinite”...

Lees meer

Natuurherstel door koppeling van OBN-kennis aan maatschappelijke vragen

In 2019 initieerden LNV, BIJ12 en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren het uitvoeren van een ‘Ecologisch Assessment’. De resultaten leiden tot inzicht over hoever onze kennis al reikt...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.