Naar hoofdinhoud

Nieuws

Filter nieuws

Meet ten of the world’s largest desalination plants

The recently awarded Rabigh 3 desalination project in the Kingdom of Saudi Arabia to ACWA Power was branded as one of the world’s largest desalination plants. To put it into perspective, with a...

Lees meer

Zout water in Friese ondergrond nauwkeurig in beeld gebracht

Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie...

Lees meer

Nieuwe leermodule: bodem biedt kansen voor klimaatadaptatie

Vaak speelt de bodem een rol bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen, bijvoorbeeld als je tegels vervangt voor groen of een wadi aanlegt. In de nieuwe leermodule ‘Klimaatadaptatie en de...

Lees meer

Kleinschalig rioolwater zuiveren met efficiënte zuiveringsunit

Kleinschalig afval- en rioolwater zuiveren en hergebruiken voor mensen in het buitengebied of militairen in het veld. Dat is wat de BlueElephant, een nieuwe zuiveringsunit met membraanfilter door...

Lees meer

Dertien partijen werken samen aan betere grondwaterbalans in Brabant

De grondwatervoorraad in Brabant is uit balans. Dertien partijen, waaronder de waterschappen en de drinkwaterbedrijven, gaan daarom intensiever samenwerken om die balans te herstellen en te bewaken....

Lees meer

Onderzoek: droogtebestendig maken van watersysteem vraagt om structurele maatregelen

Om het watersysteem droogtebestendig te maken helpen ad-hoc-ingrepen niet, de effecten daarvan zijn beperkt. Er moeten structurele maatregelen komen. Dit vraagt om een ‘delta-aanpak’ met...

Lees meer

Waarde van afvalwater – slimmer benutten

Waterschappen ontwikkelen samen met partners manieren om gezuiverd afvalwater (effluent) in te zetten waar nu kostbaar grondwater of drinkwater wordt gebruikt. Het doel: de hele regio voorzien van...

Lees meer

Strijd tegen droogte vraagt om structurele maatregelen

Rapport Droogte in de zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland is verschenen. Kennisinstellingen, waaronder KWR, hebben in opdracht van de waterschappen en de provincies onderzoek gedaan...

Lees meer

Hemel(s)water®: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit

Pilotonderzoeken wijzen uit dat regenwater, op de juiste manier opgevangen en behandeld, voldoet aan de chemische en microbiologische parameters van het Drinkwaterbesluit. Toepassing als drinkwater...

Lees meer

Navigeer naar:

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.