Naar hoofdinhoud

Offer pootgoedgebied noordelijke klei niet op voor natuur

Offer pootgoedgebied noordelijke klei niet op voor natuur

Het noordelijke kleigebied langs de Waddenzee is de kraamkamer voor de Nederlandse pootgoedteelt. Dit gebied mag niet opgeofferd worden voor natuurontwikkeling. Dat stellen de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en de handelshuizen HZPC en Agrico in een gezamenlijke brief aan de Vaste Commissie van LNV.

De vier partijen hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de Agenda voor het Waddengebied zoals die is gepresenteerd door minister Van Nieuwenhuijzen. Ook meerdere afdelingen van LTO Noord hebben bezwaar gemaakt. Er is inmiddels een eerste verkennend gesprek geweest met het ministerie van I&W waarin de partijen hun bezwaren hebben voorgelegd. „Maar wij zijn nog niet gerust op een goede afloop”, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong.

Nationaal Park

Want er zijn meerdere kapers op de kust: De Commissie Verkenning Nationale Parken heeft een plan gelanceerd om het Waddengebied aan te wijzen als Nationaal Park. NAV, NAO, HZPC en Agrico hebben hier bezwaar tegen, omdat de noordelijke kleischil van cruciaal belang is voor de teelt van pootaardappelen. Dat kan juist in dat gebied op de meest duurzame manier omdat er vanwege het klimaat en de grond daar de minste virusoverdracht door bladluizen is, stellen zij. „De aardappelen die hier worden geteeld, gaan de hele wereld over”, zegt De Jong. Van alle pootgoedteelt in Nederland hebben Groningen, Friesland en Noord-Holland een aandeel van 55 procent (24.000 hectare van de 43.000 ha totaal Nederland). Een flink deel daarvan betreft het Waddengebied.

Ook directeur Gerard Backx van HZPC plaatst zijn vraagtekens bij de natuurplannen voor het noordelijk kleigebied. „Als kennelijk zo makkelijk een vooraanstaand gebied voor de akkerbouw wordt opgeofferd voor natuurontwikkeling, waar zijn we dan mee bezig.” Veel HZPC-telers hebben zich in de afgelopen tijd gemeld bij het handelshuis om hun zorgen over de mogelijke ontwikkelingen te uiten. „De roep om hier iets aan te doen, is groot.” In de huidige plannen voor het Waddengebied staat volgens directeur Dick Hylkema van de NAO onvoldoende vermeld wat het grote belang is van het noordelijke zeekleigebied voor de pootgoedsector. „Daar ligt de basis onder de pootgoedsector, daar wordt het uitgangsmateriaal geteeld voor niet alleen Nederland, maar voor de hele wereld.”

Verzilting

Met name de NAV, maar ook de drie andere organisaties plaatsen hun vraagtekens bij het standpunt van de plannenmakers dat de aanpassingen geen consequenties hebben voor het betreffende gebied. De NAV heeft eerder al geprotesteerd tegen de plannen van minister Van Nieuwenhuijzen om de noordelijke kleischil bij het Waddengebied te trekken en de akkerbouw ondergeschikt te maken aan de doelen van de Waddenzee. Deze plannen houden onder meer in dat er zachte overgangen komen tussen zoet en zout water, waardoor verzilting op zal treden in Lauwersmeer en IJsselmeer en van het grondwater. „Daarmee draai je de landbouwproductie in dit gebied de nek om”, zegt De Jong stellig.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.