Naar hoofdinhoud

Onderzoek: miljoenen grondwaterputten dreigen op te drogen

Onderzoek: miljoenen grondwaterputten dreigen op te drogen

Grondwatervoorraden staan op veel plekken in de wereld onder druk omdat grondwaterniveaus dalen. Volgens een Amerikaans onderzoek bevindt 6 tot 20 procent van de grondwaterputten zich niet veel dieper dan de grondwaterspiegel. Daardoor lopen miljoenen putten het risico om droog te vallen.

Grondwaterputten zorgen voor het drinkwater van meer dan de helft van de wereldbevolking en voor ruim veertig procent van het irrigatiewater voor landbouw. De onderzoekers Scott Jasechko en Debra Perrone van de University of California, Santa Barbara hebben op basis van gegevens van 39 miljoen putten in veertig landen gekeken naar de kwetsbaarheid voor dalende grondwaterniveaus. Die blijkt groot te zijn.

Het tweetal constateert dat in veel gebieden het grondwaterpeil aan het dalen is, vooral als gevolg van menselijke activiteiten en klimaatverandering. Als het peil met nog een paar meter daalt, loopt 6 tot 20 procent van de grondwaterputten het risico om op te drogen. Deze putten zijn niet meer dan vijf meter dieper dan de grondwaterspiegel.

“Op sommige plekken bevinden de grondwaterstanden zich dicht bij de bodem van putten”, zegt Perrone. “Als het grondwaterpeil op deze plaatsen blijft dalen, zullen putten droogvallen waardoor mensen geen toegang meer hebben tot water.”

Niet alleen oude putten kwetsbaar
Nieuwe grondwaterputten zijn over het algemeen dieper dan oude putten, maar dit geldt zeker niet altijd. Daardoor kunnen zij net zo kwetsbaar zijn. Er zijn diverse redenen denkbaar om niet dieper te boren. Jasechko noemt de kosten. “Het boren van putten is duur. Zelfs als er diep onder de grond zoet water is, heeft niet elk individu of huishouden het geld om met een nieuwe put toegang tot dit water te krijgen.”

Een reden kan ook zijn dat de kwaliteit van het grondwater op een grotere diepte niet meer goed genoeg is. Vaak is het water zouter aan de onderkant van een watervoerende laag.

Honderd databases benut
De Amerikaanse onderzoekers hebben een artikel over hun studie gepubliceerd in het tijdschrift Science. Zij haalden gegevens uit meer dan honderd unieke databases van over de hele wereld. Ook is gebruikgemaakt van gegevens van de GRACE-satellieten (de afkorting staat voor Gravity Recovery and Climate Experiment) van NASA, die kleine verschillen in het zwaartekrachtveld van de aarde detecteren. Dit leverde informatie op over grondwaterreserves in regio’s waar gegevens van peilbuizen beperkt zijn.

Informatie over China, Iran en Pakistan, drie grote gebruikers van grondwater, ontbreekt nog. Die hopen de onderzoekers in de toekomst toe te voegen. Perrone wijst nog op het belang van een goed beheer van grondwatervoorraden. “Met de gegevens kunnen we in de wereld beter geïnformeerde managementbeslissingen nemen. Die helpen om grondwater duurzaam te gebruiken.”

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.