Naar hoofdinhoud

Op weg naar nieuwe KNMI-Klimaatscenario’s

Op weg naar nieuwe KNMI-Klimaatscenario’s

Het KNMI maakt klimaatscenario’s van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI’14 scenario’s. In 2021 en 2023 verwachten we nieuwe scenarioproducten te publiceren.

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-klimaatscenario’s zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – naar Nederland.

Planning KNMI-klimaatscenario’s
In 2021 brengt het KNMI het Klimaatsignaal’21 uit. Dit is een eerste duiding van het zesde assessment rapport van het IPCC naar Nederland. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. Onderzoek op deze klimaatthema’s is sinds 2018 in volle gang.

In 2023 komt er een nieuwe scenario-tabel die de KNMI’14-scenario-tabel vervangt. De scenario-tabel bevat de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. 

Klankbordgroep en workshops in aanloop naar nieuwe scenario’s
Voor de KNMI’14-scenario’s hebben we internationaal lof geoogst voor de wijze waarop we stakeholders bij het proces betrokken hebben. Ook nu staat de gebruikersinteractie weer centraal. Zo wordt aan universiteiten, ministeries, waterschappen, gemeenten en de Deltacommissie gevraagd naar hun informatiebehoefte. Deze partijen zijn samengebracht in de Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s.

In aanloop naar de publicatie van de nieuwe scenario’s organiseren we 1 tot 2 keer per jaar een workshop voor gebruikers van de klimaatscenario’s. Abonnees van de KNMI Klimaatbrief worden automatisch op de hoogte gesteld.

Lees verder …

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.