Naar hoofdinhoud

Organisaties roepen op tot snellere zoektocht naar oplossingen klimaatproblemen kust

Organisaties roepen op tot snellere zoektocht naar oplossingen klimaatproblemen kust

Er moet meer vaart komen in het zoeken naar oplossingen voor de klimaatproblemen aan en bij de kust. Daarvoor moet er een nationaal onderzoeksprogramma komen voor zogeheten ‘klimaatbestendige’ kustlandschappen. Die oproep doen 21 organisaties, waaronder een groot aantal uit het Noorden en uit Fryslân.De kwelder onder aan de dijk tussen Holwerd en Ternaard – Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

De oproep is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds en wordt onderschreven door onder andere It Fryske Gea, LTO-Noord, de Waddenvereniging, de Friese Milieu Federatie en Holwerd aan Zee, maar ook door organisaties in Groningen, Drenthe en Zeeland. De bedoeling is dat alle landelijke initiatieven bij elkaar gebracht worden zodat er van elkaar geleerd kan worden.

In Fryslân wordt al langer gewerkt aan het laten meegroeien van kwelders met de zeespiegelstijging en bij de herinrichting van het dijkvak tussen Koehool en Lauwersoog wordt ook gekeken naar nieuwe oplossingen. In de landbouwgebieden is verzilting nu al een actueel probleem en de natuur in de Wadden gaat achteruit in plaats van dat het beter wordt. Deze problemen en meer moeten worden opgelost met meer dan alleen hogere dijken.

Strategie

Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds deed deze oproep woensdag op een online klimaatsymposium in Groningen, aan onder andere deltacommissaris Peter Glas. Het openingswoord op het symposium kwam van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij.

Aan het einde van deze zogeheten ‘klimaatadaptieweek’ wordt ook een strategie voor de wijze waarop de kust kan meebewegen met het veranderende klimaat aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin worden drie belangrijke opgaven benoemd: veiligheid, het maximaal gebruikmaken van zoet water en het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.De Holwerder kwelder met in de verte de pier – Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging maakte duidelijk dat ook zij een gezamenlijk programma nodig vindt, om te anticiperen op de stijgende zeespiegel en alle andere veranderingen die er zijn rondom het klimaat, “anders trekt iedereen aan zijn eigen stukje”.

Er werd geconstateerd dat er wel spanning zit tussen de kortetermijnbelangen van de landbouw en de aanpassingen die nodig zijn om te anticiperen op dat veranderende klimaat. Zo vindt dijkgraaf Bert Middel van het Groninger waterschap Noorderzijlvest het nog altijd een goed idee om te investeren in het snel afvoeren van zoet water door het Lauwersmeer en de bouw van een nieuw gemaal daar. Vooral natuurgebieden zouden opgeofferd moeten worden om water te bufferen.

Waddenfonds

Wat betreft de natuurwaarden van het Wad, maakte professor Trekvogelecologie Theunis Piersma duidelijk dat er naast technische oplossingen ook behoefte is aan ecologische oplossingen. Hij ziet een “ontstellend gebrek aan kijken naar de ecologie”. Daarvoor is meer onderzoek nodig, maar daarin wordt niet genoeg geïnvesteerd en daarvoor wijst Piersma vooral naar het Waddenfonds. Dat heeft als taak om een duurzame kennishuishouding op dat gebied voor elkaar te krijgen. Dat is volgens Piersma mislukt, want “ik zie het niet”.

Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.