Naar hoofdinhoud

Over ZZK

Over ZZK

Nederland waterland. Van oudsher is er in onze delta het probleem van wateroverlast. Maar klimaatverandering heeft de uitdagingen veranderd. Door klimaatveranderingen heeft Nederland niet alleen te maken met wateroverlast, maar ook met watertekorten en dit heeft ook effect op de balans tussen zoet en zout water.

De laatste jaren dringt het besef van verzilting steeds meer door. De bestaande kennis over verzilting is verspreid over verschillende organisaties en personen en daardoor moeilijker vindbaar. Toch is het voor veel partijen enorm belangrijk om hier toegang toe te hebben. De beschikbare kennis en informatie moet op een makkelijke manier geraadpleegd of gedeeld kunnen worden. Dat wordt mogelijk gemaakt door het Zoet Zout Knooppunt.

Missie

Het Zoet Zout Knooppunt wil bewustzijn vergroten over teruglopende beschikbaarheid van zoet water en toenemende verzilting. Daarnaast worden verbindingen gelegd tussen gebruikers, kennisinstellingen en overheden om met elkaar objectieve kennis te verzamelen en te delen. Dit doen we zowel binnen de regio als tussen de regio’s en met de landelijke programma’s in het Deltaprogramma Zoetwater.

Op langere termijn is de ambitie om door te groeien naar het aanleveren van informatie over verzilting in gebiedsprocessen en een kennisagenda te ontwikkelen.

Ontstaan

In 2015 zijn de eerste stappen gezet om iets te organiseren op het thema zoetwater en verzilting. In 2017 volgden er regionale inspiratiesessies. Het onderwerp bleek urgent, want:

  • In een groot deel van Laag Nederland steeg de vraag naar zoet water, terwijl de beschikbaarheid afnam en de druk van zout water toeneemt.  
  • Experts voelden een toenemende druk om iets te doen, maar gebruikers waren zich nog amper bewust van het probleem.
  • De beschikbare kennis over dit probleem was versnipperd aanwezig bij verschillende organisaties en daardoor moeilijk te ontsluiten.

Begin 2019 tekenden deelnemende organisaties uit de drie regio’s Holland, Zeeland en Noord-Nederland de Samenwerkingsovereenkomst Zoet Zout Knooppunt.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.