Naar hoofdinhoud

Partijen zien kansen voor exporteren verzilting

Partijen zien kansen voor exporteren verzilting

Wageningen University & Research (WUR), Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Potato Valley willen samen met de provincie Fryslân de kennis van verzilting exporteren. Het is een van de ambities voor het nog op te richten Kenniscluster Verzilting waarin de partijen gaan samenwerken. Provincie Fryslân heeft hiervoor 1 miljoen euro begroot.

‘We kunnen zoeken naar slimmere aanpassingen zoals gewassen die robuuster zijn voor verdroging en verzouting. Heel veel delta’s hebben hier belang bij. Die kennis is exporteerbaar’, noemde Mindert de Vries van Deltares woensdagavond als voorbeeld tijdens een bijeenkomst met Friese Statenleden.
Het Kenniscluster Verzilting moet een belangrijke rol gaan spelen in het adviseren van overheden op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het cluster gaat zich ook richten op het initiëren en afstemmen van onderzoeksprojecten, wetenschappelijke borging van de opgedane kennis, het inbrengen van verziltingkennis in het groene onderwijs en voorlichting aan de landbouwsector.

Los zand

De wens vanuit Friesland is om te beginnen met een akkerbouwpilot met Zeeuwse en Friese boeren, zodat er ook in de praktijk kan worden samengewerkt. Hoewel er al projecten en initiatieven rond verzilting zijn, hangen de initiatieven vaak nog als los zand aan elkaar, stelt De Vries.

‘De samenhang is er niet. Er wordt bijvoorbeeld niet goed aangehaakt bij het onderwijs. Het Kenniscluster wil deze initiatieven combineren zodat ze elkaar versterken en impact gaan maken zodat we er ook een exportproduct van kunnen maken.’

Teelt zilte gewassen

De partijen kijken vooral naar relaties tussen verzilting, gewasproductie, bodemkwaliteit en plantveredeling. De teelt van zilte gewassen valt daar niet onder. Reden hiervoor is dat de agrarische sector zilte teelt geen realistisch alternatief vindt. Het is een niche, geeft Ingrid van Huizen aan. Zij is beleidsadviseur Landbouw en Voedselproductie van de provincie Fryslân.

Volgens de Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) wordt verzilting steeds meer een probleem in de agrarische sector. En niet alleen in de noordelijke kleischil van Friesland en Groningen. ‘Het oppervlaktewater en de grond worden zouter. Ook in de Zeeuwse Delta, Zuid-Holland, de kop van Noord-Holland en in de veenweidegebieden. De landbouw kan hierdoor schade ondervinden.’

De partijen gaan daarom met andere kustprovincies in gesprek om te zorgen voor meer draagvlak voor het Kenniscluster Verzilting.

Bekijk meer over:

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.